Wytwarzanie toksyny E. coli wytwarzanej przez Shiga w toksynie związanej z mąką

W 2016 r. Wielooddziałowy zespół badał wybuch epidemii Escherichia coli (STEC) wytwarzanej przez Shiga wytwarzającej toksynę Shiga O121 i O26 związanej z zakażoną mąką od dużego producenta krajowego. Metody
Przypadek został zdefiniowany jako zakażenie szczepem epidemicznym, w którym wystąpił początek choroby w okresie od 21 grudnia 2015 r. Do 5 września 2016 r. W celu zidentyfikowania ekspozycji związanych z epidemią, przypadki ogniska choroby porównano z przypadkami choroby jelita niezwiązanego z STEC, dopasowanymi zgodnie z grupa wiekowa, płeć i stan zamieszkania. Produkty podejrzane o związek z epidemią zebrano w celu wykonania testów STEC i poszukiwano wspólnego punktu zanieczyszczenia. Sekwencjonowanie całego genomu przeprowadzono na izolatach z próbek klinicznych i żywnościowych.
Wyniki
W sumie w 24 stanach zidentyfikowano 56 przypadków. Jednoważne dokładne warunkowe modele regresji logistycznej 22 dopasowanych zestawów wykazały, że infekcja była istotnie związana ze stosowaniem jednej marki mąki (iloraz szans, 21,04, 95% przedział ufności [CI], 4,69 do 94,37) oraz z degustacją niepieczonego domowego ciasta lub ciasto (iloraz szans, 36,02, 95% CI, 4,63 do 280,17). Testy laboratoryjne wyizolowały szczepy epidemii z próbek mąki, a sekwencjonowanie całego genomu ujawniło, że izolaty z próbek klinicznych i żywnościowych były ściśle ze sobą powiązane genetycznie. W śledztwie wykryto wspólny zakład produkcji mąki.
Wnioski
To dochodzenie dotyczyło surowej mąki jako źródła wybuchu infekcji STEC. Chociaż jest to żywność o niskiej zawartości wilgoci, surowa mąka może być podłożem dla patogenów przenoszonych przez żywność.
[podobne: dilaterol, rehabilitacja pourazowa, cyklopiroksolamina ]
[podobne: fizjoterapia uroginekologiczna, parafrenia, leczenie lekomanii ]

Tags: , ,

No Responses to “Wytwarzanie toksyny E. coli wytwarzanej przez Shiga w toksynie związanej z mąką”

 1. Fast Draw says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu kurkuma[...]

 2. Damian says:

  Nie wiem kto to pisal ale do konca sie z tym nie zgadzam

 3. Electric Player says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: usuwanie przebarwień warszawa[...]

 4. Mr. 44 says:

  Tydzień temu moja mama dostała ciężkiego udaru niedokrwiennego.

 5. Marcin says:

  [..] Odniesienie w tekscie do animal flex warszawa[...]

 6. Rafał says:

  Dwóch lekarzy mnie zbyło, wyraźnie nie chcieli tego kłopotu.

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia uroginekologiczna leczenie lekomanii parafrenia