WAŻNIEJSZE REAKCJE PARANOICZNE.

WAŻNIEJSZE REAKCJE PARANOICZNE. 1. Obłęd prześladowczy głuchych i głuchoniemych. Zaczynamy umyślnie od opisu najzrozumialszego mechanizmu reaktywnego. Zdarza się, że głuchy lub głuchoniemy, zwłaszcza gdy nikt nie pracował nad jego umysłem i nie nauczył go współżycia intelektualnego ze zdrowym otoczeniem, nie rozumie tego, co się dokoła niego dzieje.Staje się wówczas nieufny, rozdrażniony i zaczyna błędnie interpretować zamysły otoczenia wobec swej osoby. Najczęściej stare kobiety padają ofiarą takich nieporozumień. Przy nieumiejętnym podejściu otoczenia zatargi te przybierają czasem takie rozmiary, że osobnik wytwarza w sobie mocne przekonanie, że otoczony jest wrogami, którzy dybią na jego całość. Urojenia te miewają czasem charakter trwożliwych obaw, ale czasem nabierają wszelkich cech prawdziwych urojeń z niewzruszonym przekonaniem i opornością wobec prób przekonywania. Wikłają sprawę iluzje i złudzenia pamięciowe, które próżno obalać dyskusją. Jeżeli stan ten ulegnie zestarzeniu, to bywa beznadziejny. Jeżeli jednak w porę uda się odmienić choremu znienawidzone środowisko na inne, lepiej go rozumiejące, ustępliwe, taktowne i życzliwe, to sprawa przycicha. W dawniejszym piśmiennictwie opisano podobne przypadki u jeńców wojennych, którzy znaleźli się w obcojęzycznym otoczeniu. Zespół paranoiczny tego typu ustępował bardzo łatwo, gdy tylko chory znalazł się w otoczeniu, z którym mógł się porozumieć. Niewątpliwie tak samo byłoby z głuchym lub głuchoniemym, gdyby go nagle wyleczyć z jego kalectwa. Odczyn paranoiczny nie jest więc tu przewlekły w znaczeniu klinicznym, chociaż jest uwarunkowany przez przewlekłe cierpienie cielesne, powodujące docieranie spostrzeżeń do umysłu osobnika w wypaczonej formie, tak iż działają one jako bodźce reaktywne. Reakcje paranoiczne tego typu, polegające na zakłóceniu stosunków międzyludzkich, zaliczał Kraepelin do tzw. homilopatii (Verkehrspsychosen). Dodać tu można, że wyraz ten utworzony został nie od wyrazu łacińskiego homo, lecz od greckiego homilia. Odczyn psychotyczny wywołany jest w tym wypadku przez zerwanie łączności intelektualnej z otoczeniem na skutek głuchoty, znalezienia się w obcojęzycznym otoczeniu itp. [hasła pokrewne: u lekarza po angielsku, teplice termy, nfz skierowania do sanatorium kontakt ]
[przypisy: wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz, mosty protetyczne cena, ksobne ]

Tags: , ,

No Responses to “WAŻNIEJSZE REAKCJE PARANOICZNE.”

  1. Sexual Chocolate says:

    Mnie bardzo pomogła suplementacja wysoką dawką omegi 3

  2. Kitchen says:

    [..] Odniesienie w tekscie do program do gabinetu stomatologicznego[...]

  3. Blister says:

    poza tym skurcze, bóle głowy, nerwowość

Powiązane tematy z artykułem: ksobne mosty protetyczne cena wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz