Wariant ludzkiego genu paraoksonase / arylesterase (HUMPONA) jest czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej.

Choroba wieńcowa (CAD) jest złożoną cechą spowodowaną wieloma czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Ostatnio enzym paraoksonaza / aryloesteraza (PONA) jest zaangażowany w patogenezę miażdżycy. Istnieje 10-40-krotna zmienność w aktywności tego enzymu wśród osób. Ta zmienność wynika z obecności polimorfizmu A / G w regionie kodującym genu (HUMPONA). Kod alleli A i G dla glutaminy (genotyp A) i argininy (genotyp B), odpowiednio. Osoby z genotypem A mają niższą aktywność enzymatyczną niż osoby z genotypem B. Określiliśmy genotypy i allele HUMPONA u 223 pacjentów z udokumentowanym CAD z CAD oraz u 247 osób w populacji ogólnej. Dystrybucja genotypów była w równowadze Hardy ego-Weinberga u pacjentów i kontrolnych. Genotypy A i B występowały u 120 (49%) i 28 (11%) osób w grupie kontrolnej oraz u 68 (30%) i 40 (18%) pacjentów z CAD, odpowiednio (chi kwadrat = 16,5, P = 0,0003). Częstotliwość allelu A wynosiła 0,69 w grupie kontrolnej i 0,56 w grupie pacjentów (OR = 1,7, P = 0,0001). Nie stwierdzono różnic w rozmieszczeniu genotypów HUMPONA w podgrupach pacjentów z restenozą, zawałem mięśnia sercowego ani żadnymi konwencjonalnymi czynnikami ryzyka CAD w porównaniu z odpowiednimi podgrupami. Podsumowując, warianty genu HUMPONA są zaangażowane w predyspozycję do miażdżycy tętnic wieńcowych.
[więcej w: wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz, przychodnia salus, kaufland łódź godziny otwarcia ]

Tags: , ,

No Responses to “Wariant ludzkiego genu paraoksonase / arylesterase (HUMPONA) jest czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej.”

  1. Wooden Man says:

    leczenie raka jądra polega na jego usunięciu

  2. Lena says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Zioła[...]

  3. Nightmare King says:

    Poziom Ca we krwi nie ma związku z osteoporozą

Powiązane tematy z artykułem: kaufland łódź godziny otwarcia przychodnia salus wyszukiwarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz