OSTRA OMAMICA ALKOHOLOWA.

U wielu chorych występuje z upływem czasu zjawisko przystosowania się. Pod wpływem własnych doświadczeń lub pod wpływem perswazji otoczenia i psychoterapii chory dochodzi do wniosku, że owe głosy są zjawiskiem chorobliwym i że nie trzeba im wierzyć. Chory dysymuluje, czasem kłóci się z głosami po kryjomu, gdy nikt go nie słyszy. Wielu chorych zachowuje jednak bezkrytycyzm i uparcie trwa przy swojej teorii powstawania głosowi źródła prześladowań. Mimo to nawet ci chorzy dadzą się stosunkowo łatwo namówić do poddania się leczeniu.Parafrenia przewlekła rozwija się czasem jako przedłużenie ostrego lub podostrego zespołu parafrenicznego. Używa się wówczas niekiedy określenia hallucinopis protracta sive chronica. Obraz kliniczny takiej ostrej lub podostrej psychozy typu parafrenicznego zawiera wszystkie te same co przewlekła parafrenia elementy symptomatologiczne.
OSTRA OMAMICA ALKOHOLOWA (HALLUCINOSIS ACUT A POTATORUM). Ponieważ w naszych warunkach alkohol jako czynnik etiologiczny zajmuje tu pierwsze miejsce, warto bardziej szczegółowo zająć się jedną z psychoz alkoholowych. Mianowicie osobne miejsce zajmuje ostra omamica alkoholowa, zwana też alkoholicznym obłędem z omamami. Według wszelkiego prawdopodobieństwa jest to ostry zespół parafreniczny. Niektórzy dopatrywali się w psychozie tej jakościowych zmian świadomości typu zamroczeniowego, co jednak w większości przypadków nie potwierdza się. Nie ma np. typowej niepamięci. Inni znowu skłonni byli psychozę tę utożsamiać z zespołem paranoidalnym, a więc dopatrywać się powinowactwa ze schizofrenią. Z dokładniejszych obserwacji wynika jednak, że w ostrej halucynozie nie ma naruszenia struktury osobowości, że afekt jest dobrze modulowany i dostosowany, bez cech sztywności, że w szczególności nie ulega upośledzeniu uczuciowość wyższa, wreszcie że urojenia mają wyraźną dążność do systematyzacji. Przypadki przedłużającej się halucynozy alkoholowej nie różnią się niczym istotnym od parafrenii. Zwolennicy kretschmerowskiego preformizmu wskazują na przypadki z cechami prepsychotycznej schizoidii. W większości przypadków nie stwierdza się jednak prepsychotycznych cech psychopatii, a jeżeli czasem się je stwierdza, to niekoniecznie musi chodzić o cechy osobowości schizoidnej. Na psychozę tę najczęściej zapadają alkoholicy nałogowi z nietolerancją napojów wyskokowych. Wyjątkowo widuje się ostrą halucynozę przy pierwszym upojeniu, zresztą zazwyczaj u osobników neuropatycznych. [hasła pokrewne: odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena, ursy rehabilitacyjne, cyklopiroksolamina ]
[patrz też: suszona mięta, zgrubienie opłucnej, odma opłucnowa rehabilitacja ]

Tags: , ,

No Responses to “OSTRA OMAMICA ALKOHOLOWA.”

 1. Manimal says:

  Badanie rezonansem magnetycznym w szybkim terminie

 2. Vortex says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Catering dietetyczny Kraków[...]

 3. Breadmaker says:

  Nie da się lekceważyć nietolerancji bo boli brzuch

 4. Sky Bully says:

  [..] Odniesienie w tekscie do błędy medyczne[...]

 5. Tobiasz says:

  Ułożenie chorego na boku uchroni poszkodowanego przed zachłyśnięciem się własnymi wydzielinami.

Powiązane tematy z artykułem: odma opłucnowa rehabilitacja suszona mięta zgrubienie opłucnej