Transformacja życia, wzmacnianie społeczności – innowacje w globalnym zdrowiu psychicznym ad

Brak możliwości zdrowego stylu życia i odpowiedniej opieki medycznej dla współistniejących warunków fizycznych to kluczowe przyczyny. Ale nareszcie są dobre wieści. W maju 2013 r. 194 ministrów zdrowia przyjęło plan działania Światowej Organizacji Zdrowia na rzecz zdrowia psychicznego w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia, uznając zdrowie psychiczne za globalny priorytet w dziedzinie zdrowia i obiecując działania. Zdrowie psychiczne omawiane jest obecnie na forach politycznych najwyższego szczebla poświęconych globalnemu zdrowiu i rozwojowi, takich jak niedawny Światowy Szczyt Innowacji dla Zdrowia (WISH) w Katarze i Światowe Forum Gospodarcze w Davos w Szwajcarii. Po stronie naukowej, po ponad dekadzie nieustannych wysiłków na rzecz zdobywania wiedzy, jesteśmy świadkami rozkwitu innowacji, które skutecznie zaspokajają potrzeby zdrowotne i społeczne osób z zaburzeniami psychicznymi, nawet w najtrudniej dostępnych miejscach.
W ramach WISH opublikowaliśmy raport, w którym zilustrowano dowody wspierające innowacje w leczeniu i opiece, szczególnie te, które są najbardziej obiecujące w rozszerzaniu skali w różnych krajach (patrz Działania polityczne mające na celu poprawę leczenia i opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi). Uruchomiliśmy internetową bazę danych, aby udokumentować te innowacje i ułatwić ich rozpowszechnianie wśród decydentów, naukowców i praktyków (www.mhinnovation.net); ta baza danych zawiera już ponad 60 innowacji. Biorąc pod uwagę liczbę niedawnych grantów od sponsorów takich jak National Institute of Mental Health, Grand Challenges Canada i Wellcome Trust wspierających globalne inicjatywy na rzecz zdrowia psychicznego, baza danych powinna szybko rosnąć.
Istotą tych innowacji jest model opieki zintegrowanej zapewniający opiekę zdrowotną, w którym opieka nad pierwszą osobą jest świadczona przez odpowiednio wyszkolonych i nadzorowanych pracowników służby zdrowia, którzy współpracują z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistami zdrowia psychicznego. Opieka w ramach współpracy musi uwzględniać aktywną rolę pacjentów i ich rodzin oraz musi integrować opiekę psychiatryczną z interwencjami społecznymi i gospodarczymi. Technologia może odgrywać kluczową rolę w tym procesie – na przykład poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki za pomocą telemedycyny, poprawę przestrzegania zasad i kontynuację korzystania z telefonów komórkowych oraz tworzenie możliwości samodzielnej opieki za pomocą dostarczanych przez Internet leczenie.
Takie modele opieki muszą koncentrować się na wykrywaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych na jak najwcześniejszym etapie życia, ponieważ większość zaburzeń psychicznych rozpoczyna się przed dorosłością. Muszą również zapewnić opiekę wysokiej jakości w zakresie zaburzeń fizycznych i psychicznych. Opieka psychologiczna powinna być świadczona w różnych warunkach; w rzeczywistości większość opieki należałoby oczekiwać poza tradycyjnymi specjalistycznymi ośrodkami dostaw – na przykład w szkołach, placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, miejscu pracy i domach pacjentów.
Wiemy, co działa w leczeniu i pielęgnacji; teraz musimy wdrożyć tę wiedzę i przyjąć ją na wielką skalę. Wysiłki te muszą kierować się zasadą, że osoby z zaburzeniami psychicznymi mają uniwersalne prawo do godnego życia, autonomii i włączenia. Prawo do otrzymania leczenia opartego na faktach i opieki jest niezbędnym fundamentem tego celu
[hasła pokrewne: teplice termy, Rehabilitacja Olsztyn, u lekarza po angielsku ]
[więcej w: suszona mięta, zgrubienie opłucnej, odma opłucnowa rehabilitacja ]

Tags: , ,

No Responses to “Transformacja życia, wzmacnianie społeczności – innowacje w globalnym zdrowiu psychicznym ad”

 1. Spider Fuji says:

  Fajna historia

 2. Róża says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: fototapety do kuchni laminowane[...]

 3. Yellow Menace says:

  Polecono mi fototerapię

 4. Stefan says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: stomatolog ochota warszawa[...]

 5. Slow Trot says:

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

Powiązane tematy z artykułem: odma opłucnowa rehabilitacja suszona mięta zgrubienie opłucnej