Tofacitinib lub Adalimumab versus Placebo dla Łuszczycowego zapalenia stawów ad 10

Wskaźniki odpowiedzi dla ocen ACR50, ACR70 i PASI75 dla dwóch dawek tofacitinibu i zmiany wyniku indeksu zapalenia mięśnia wsierdzia z 10-mg tofacitinibu (ale nie dla dawki 5 mg) były lepsze niż placebo w miesiącu 3. Zmiany od wartości wyjściowych do 12 miesiąca były liczbowo podobne do tych w 3. miesiącu w dwóch grupach tofacitinibu i grupie adalimumabu, ale nie można było ich porównać z grupą placebo ze względu na projekt badania. Istotność statystyczna dotycząca zmian w stosunku do linii bazowej w wyniku ciężkości Dactylitis, wyniku fizycznego funkcjonowania SF-36 i wyniku całkowitego FACIT-F nie mogła być przetestowana w ramach hierarchicznego planu analizy, ale zaobserwowane efekty z tofacitinibem były w tym samym kierunku co główne punkty końcowe. Podobnie jak w naszym badaniu, w innych badaniach z udziałem pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów obserwowano stosunkowo wysoki odsetek odpowiedzi w grupie placebo w odniesieniu do kilku punktów końcowych.21,22 Nie zaobserwowano różnic między dawkami tofacitinibu wynoszącymi 5 mg i 10 mg w zakresie skuteczności w domenach chorób związanych z łuszczycowym zapaleniem stawów (obwodowe zapalenie stawów, objawy skórne, zapalenie przyczepów ścięgnistych i daktylek). Ani dawka tofacitinibu nie różniła się istotnie w sensie liczbowym od adalimumabu w jego wpływie na główne wyniki; jednak próba nie została zaprojektowana i nie była napędzana do statystycznych porównań między tofacitinibem i adalimumabem. W badaniu tym badano również wpływ tofacitinibu na zmiany w łuszczycowym zapaleniu stawów, które oceniono radiologicznie. W 12. miesiącu wskaźniki niestabilności uszkodzenia stawu, oceniane radiologicznie, wynosiły ponad 90% wśród pacjentów, którzy otrzymywali tofacitinib lub adalimumab, lub którzy zmienili leczenie z placebo na tofacitinib w 3. miesiącu.
Do 3. miesiąca zgłaszano więcej działań niepożądanych w przypadku aktywnych terapii niż w przypadku placebo. W okresie 12 miesięcy półpasiec występował u czterech pacjentów, którzy przyjmowali tofacitinib w sposób ciągły, w porównaniu z żadnym z pacjentów, którzy otrzymywali placebo lub adalimumab. Nowotwory (z wyłączeniem nieczerniakowego raka skóry) wystąpiły u trzech pacjentów, którzy przyjmowali tofacitinib w sposób ciągły iu żadnego z pacjentów otrzymujących placebo lub adalimumab; dwa nowotwory rozpoznano w ciągu 30 dni po otrzymaniu przez pacjenta pierwszej dawki tofacitinibu. Jeden pacjent, który przerzucił się z placebo na 5 mg tofacitinibu, zmarł w wyniku zatrzymania krążenia w 4. miesiącu badania.
Podsumowując, tofacitinib w dawce 5 mg lub 10 mg wykazywał lepszą skuteczność niż placebo w kilku klinicznych obszarach łuszczycowego zapalenia stawów po 3 miesiącach. Wskaźniki niestabilności, oceniane radiologicznie, były podobne we wszystkich badanych grupach w okresie 12 miesięcy. Wskaźniki zdarzeń niepożądanych były wyższe w grupach leczonych aktywnie niż w grupie placebo. Konieczne są dalsze badania w celu określenia długotrwałej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tofacitinibu u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów.
[podobne: kursy rehabilitacyjne, prometazyna, rehabilitacja pourazowa ]
[patrz też: jak zrobić chłopakowi dobrze ustami, ubezpieczenie europejskie, lek do płukania zatok ]

Tags: , ,

No Responses to “Tofacitinib lub Adalimumab versus Placebo dla Łuszczycowego zapalenia stawów ad 10”

 1. Melania says:

  Polska sluzba zdrowia nie jest taka zla

 2. Rafał says:

  [..] Odniesienie w tekscie do boli ząb[...]

 3. Pinball Wizard says:

  Profilaktykę i w ogóle wzmacniająca krążenie trzeba rozpocząć już po 40

 4. Milan says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: gablota muzealna[...]

 5. Bruno says:

  Profilaktyka to regularne badania

 6. Florian says:

  Article marked with the noticed of: stomatolog bielsko[...]

 7. Diana says:

  Wapnia najwiecej ma kapusta

Powiązane tematy z artykułem: jak zrobić chłopakowi dobrze ustami lek do płukania zatok ubezpieczenie europejskie