Hiperaldosteronizm hiperrenowy po przewlekłym stresie u szczurów.

Wpływ przewlekłego stresu na układ renina-angiotensyna-aldosteron badano przez analizę poziomów hormonów w osoczu, poziomów mRNA nerki, receptorów angiotensyny nadnerczowej i steroidogenezy u szczurów poddawanych wielokrotnemu unieruchomieniu (2 h dziennie) lub wstrzyknięć dootrzewnowych po 1,5 M NaCI przez 14 dni. Po ostatnim stresie w obu modelach stresowych poziomy aldosteronu w osoczu uległy zmniejszeniu pomimo znacznego wzrostu aktywności reninowej osocza. Wielokrotnie dootrzewnowe hipertoniczne wstrzykiwane solą fizjologiczną szczury wykazywały odpowiedź na aktywność reniny w osoczu na ostrą immobilizację podobną do kontroli, ale znacznie zmniejszały odpowiedzi aldosteronu w osoczu. Wraz ze wzrostem aktywności reninowej osocza, poziomy reniny mRNA w nerkach były istotnie zwiększone w dootrzewnowo hipertonicznych wstrzykniętych soli fizjologicznej szczurach, i temu wzrostowi zapobiegała blokada receptora beta-adrenergicznego z propranololem. W izolowanych komórkach kłębuszków nadnerczy od chronicznie obciążonych szczurów, maksymalne odpowiedzi aldosteronowe na angiotensynę II, ACTH i 8-Br-cAMP były znacząco zmniejszone, podczas gdy odpowiedzi pregnenolonowe były zwiększone. Poziomy mRNA syntetazy P450-aldosteronu i wiązanie 125I- [Sar1, Ile8] angiotensyny II były znacząco zmniejszone w zortalnej kłębuszku nerkowym zestresowanych szczurów. Badania te pokazują, że przewlekły powtarzający się stres prowadzi do stymulacji reniny z powodu aktywacji współczulnej i hamowania wydzielania aldosteronu z powodu hamowania późnego szlaku steroidogennego. Dane dostarczają dowodów na rolę przewlekłego stresu w rozwoju hiperaldosteronizmu hiperrenowego. Wizerunki
[przypisy: nfz przegladarka skierowan do sanatorium, centrum rehabilitacji kraków, ksobne ]

Tags: , ,

No Responses to “Hiperaldosteronizm hiperrenowy po przewlekłym stresie u szczurów.”

 1. Dangle says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Leczenie żylaków Warszawa[...]

 2. Twitch says:

  już dawno wiadomo że te naczyniaki powstają na wskutek zatrucia organizmu

 3. Tymoteusz says:

  [..] Cytowany fragment: skóra[...]

 4. Eliza says:

  Nie da się lekceważyć nietolerancji bo boli brzuch

 5. Emilia says:

  Article marked with the noticed of: Szczoteczki soniczne do zębów[...]

 6. Magdalena says:

  Mnie bardzo pomogła suplementacja wysoką dawką omegi 3

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków ksobne nfz przegladarka skierowan do sanatorium