Długo utrzymujący się wysięk.

Długo utrzymujący się wysięk może przeistoczyć się w zimny ropniak opłucny (empyema pleurace frigidum) albo ulec wtórnemu zakażeniu. Rokowanie w razie powikłania odmy opłucnej leczniczej zapaleniem opłucnej surowiczym lub surowiczo-włóknikowym zależy od ostrości przebiegu zapalenia i rozmiarów wysięku. W wielu przypadkach, jak to zauważyłem i podkreślałem już przed przeszło 40 laty, zapalenie to wywiera działanie korzystne na przebieg gojenia się ognisk gruźliczych w płucu i na trwałość wyników. Janina Misiewicz także stwierdziła, że powstanie wysiękowego zapalenia opłucnej w toku leczenia doświadczalnej gruźlicy płuc u królików odmą płucną przeciwdziała przejściu zakażenia na drugie płuco. Przyczyną korzystnego wpływu wysięku opłucnego może być uodporniające jego działanie przy wsysaniu się zawartych w nim niweczników gruźliczych, których obecność stwierdzili Leon Karwacki i inni.Oczywiście nie zawsze tak bywa, zależnie od tego, że w grę wchodzą liczne inne czynniki. Wyniki są takie same bez względu na to, czy w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną wytworzył się wysięk, czy nie. Jan Fenczyn i Zygmunt Kulik na oddziale gruźliczym 2 Kliniki Chorób Wewnętrznych U. J. w Krakowie zauważyli, że dołączenie się wysięku opłucnego w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną działa przeważnie niekorzystnie na dalszy przebieg gruźlicy, a często jest przyczyną powstania zmian gruźliczych w drugim płucu. Morem podkreśla, że z powstaniem wysięku pogarszają się warunki leczenia spoczynkowego gruźlicy płuc, pomimo ucisku płuca przez płyn. Płyn, jako ciało nie sprężyste, nie może podczas oddychania ani rozciągać się, ani ulec zgnieceniu. Wskutek tego ruchy klatki piersiowej udzielają się płucu. Zatem płuco w czasie wdechu rozciąga się, a w okresie wydechu zapada, a to utrudnia gojenie się ognisk gruźliczych. Jak zatem widać, sprawa wpływu wysiękowego zapalenia opłucnej powstającego w toku leczenia gruźlicy odmą opłucną nie jest jeszcze ostatecznie wyjaśniona. Leczenie w razie powikłania odmy leczniczej wysiękowym zapaleniem opłucnej nie jest ujednostajnione. Wiedeńska szkoła Neumanna utrzymuje, że można zmniejszyć częstość powikłania wysiękowym zapaleniem opłucnej w toku leczenia odmą opłucną, lecząc równocześnie odmą i tuberkuliną. W okresie gromadzenia się wysięku opłucnego stosuje się metodę zachowawczą. Polega ona przede wszystkim na zapewnieniu choremu zupełnego spokoju fizycznego. Choremu można pozwolić na wstawanie z łóżka dopiero wtedy, gdy okres gromadzenia się wysięku minie. Większość klinicystów utrzymuje, że w okresie zbierania się wysięku jego wypuszczenie nie osiąga celu, gdyż wysięk gromadzi się  znowu, częste zaś jego wypuszczanie może sprzyjać powstaniu przetoki opłucno- skórnej. W razie dużego wysięku opłucnego utrudniającego oddychanie i krążenie, większość lekarzy zaleca wypuszczać w tym okresie z jamy opłucnej raczej powietrze niż płyn. Na odwrót postępuje się w przypadkach dużego wysięku z sinicą, dusznością  i znaczniejszym przesunięciem serca i śródpiersia a odmą stosunkowo niewielką. W tych przypadkach usuwa się częściowo płyn, uzupełniając odmę. [podobne: rehabilitacja we Wrocławiu, Rehabilitacja Olsztyn, wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych]
[podobne: nfz przegladarka skierowan do sanatorium, urojenia ksobne, przychodnia salus ]

Tags: , ,

No Responses to “Długo utrzymujący się wysięk.”

 1. Przemysław says:

  [..] Odniesienie w tekscie do kamica żłóciowa[...]

 2. High Kingdom Warrior says:

  Używam kwasu w kapsułkach

 3. Juliusz says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Usługi pielęgniarskie w domu warszawa[...]

 4. Marek says:

  Z tych warzyw piję sok który wyciskam

 5. Liwia says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu Odszkodowanie za wypadek śmiertelny[...]

 6. Nikodem says:

  zwiększając podaż wapnia, tylko pogłębi się te objawy

Powiązane tematy z artykułem: nfz przegladarka skierowan do sanatorium przychodnia salus urojenia ksobne