Ból jako kanałopatia 6

Przeszukanie całego genomu w pięciu grupach o różnym nasileniu erytermalgii wykazało związek z chorobą z chromosomem 2q (14). Analiza chińskiej rodziny z erytermalgią dodatkowo zawęziła region do chromosomu 2q24.2. 2q24.3. Ten region na ludzkim chromosomie 2q zawiera geny SCN1A, SCN2A, SCN3A, SCN7A i SCN9A, które kodują izoformy bramkowanych napięciem kanałów sodowych. Yang i współpracownicy twierdzili, że objawy związane z pierwotną erytermalgią przypominają zmiany pobudliwości obserwowane w kanalopatiach OUN związanych z mutacjami w SCN1A, takie jak uogólniona padaczka z drgawkami gorączkowymi (15) i zidentyfikowali dwie niezależne mutacje missense (L858H i I848T) w genie SCN9A, które są związane z erytermalgią i nie są obecne u osób nie dotkniętych chorobą (10). SCN9A koduje Nav1.7, bramkowany napięciem, wrażliwy na tetrodotoksynę (wrażliwy na TTX) kanał sodowy o wysokim poziomie ekspresji w nocyceptorach i zwojach współczulnych (16, 17). Analiza zmutowanych kanałów wykazała fenotyp wzmocnienia funkcji oznaczony przez przesunięcie hiperpolaryzujące w aktywacji kanału, wolniejszą dezaktywację i wzrost prądu rampy w odpowiedzi na powolne depolaryzacyjne rampy (18). Konsekwencją fenotypu przyrostu funkcji jest nadpobudliwość nocyceptorów i obniżone progi aktywacji potencjałów czynnościowych, które przyczyniłyby się do bólu i ciepła związanego z erytermalgią. Etiologia zaczerwienienia i obrzęku towarzyszącego bólowi w objawach rumieniowo-tłuszczowych nie jest znana, ale prawdopodobnie wiąże się z niedoborem neuronów współczulnych unerwiających mikrokrążenie dotkniętych kończyn (19). Obecnie istnieje 10 niezależnych mutacji w SCN9A związanych z różnym nasileniem erytermalgii, z których wszystkie wykazują hiperpolaryzujące przesunięcie w aktywacji i spowolnioną inaktywację (20). Napadowe ekstremalne zaburzenie bólu Drugie zaburzenie bólu związane z uzyskaniem funkcji w Nav1.7, napadowym skrajnym bólu (PEPD), wcześniej znanym jako rodzinny ból odbytu, jest rzadkim autosomalnym dominującym dziedzicznym zaburzeniem charakteryzującym się epizodycznym bólem objawiającym się we wczesnym dzieciństwie. Wyróżniającą cechą PEPD jest rozdzierający ból i zaczerwienienie, zwykle o jakości palenia, odczuwane przez pacjenta w okolicy odbytu (ból odbytu) lub wokół oczu (ataki oczne) i okolicy podżuchwowej. Nasilenie ataków na ogół zmniejsza się wraz z wiekiem, ale u niektórych pacjentów może utrzymywać się w wieku dorosłym (patrz punkt 21, aby zapoznać się z objawami klinicznymi). Poszukiwanie pod kątem genomu, a następnie mutacyjna analiza genu SCN9A zidentyfikowała osiem mutacji w jedenastu rodzinach i dwóch sporadycznych przypadkach (22). Dwie z zidentyfikowanych mutacji (I1461T i F1462V) są obecne w wysoce konserwatywnym motywie IFM w regionie łącznikowym między domenami III i IV, z trzecią mutacją (T1464I) sąsiadującą z motywem IFM. Trzy reszty IFM mają kluczowe znaczenie dla szybkiej inaktywacji kanałów sodowych (rysunek 1) (23). Kolejne cztery mutacje znaleziono w regionie łącznikowym S4-S5 domen III i IV (V1298F, V1298D, V1299F i M1627K). Analiza funkcjonalna trzech zmutowanych kanałów ujawniła redukcję szybkiej inaktywacji, która powoduje powstanie stałego prądu nieobecnego w kanale typu dzikiego (22). Uważa się, że nieinwa- nujące (trwałe) prądy Nav1.7 powodują zespół PEPD poprzez promowanie powtarzalnego wyzwalania potencjałów czynnościowych w nocyceptorach, co prowadzi do napadowego bólu (patrz odnośnik 20 do przeglądu). Karbamazepina, która jest skuteczna w kontrolowaniu objawów u niektórych pacjentów z PEPD, skutecznie blokuje uporczywy prąd w mutacji T1464I, w sąsiedztwie motywu IFM, ale jest nieskuteczna w odwracaniu potencjału ujemnej aktywacji w pierwotnym kanale I848T zmutowanego w erytermalgii (10, 22). )
[patrz też: ubezpieczenie europejskie, odma opłucnowa rehabilitacja, suszona mięta ]

Tags: , ,

No Responses to “Ból jako kanałopatia 6”

 1. Tola says:

  Pani Wiktorio, a co to były za suplementy?

 2. Dominik says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: łóżko do masażu[...]

 3. Easy Sweep says:

  Pisane na kolanie

 4. 101 says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu rehabilitacja dzieci Białystok[...]

 5. Flakes says:

  Nie wiem kto to pisal ale do konca sie z tym nie zgadzam

 6. Oliwia says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: Kolonoskopia w znieczuleniu[...]

 7. Toe says:

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

Powiązane tematy z artykułem: odma opłucnowa rehabilitacja suszona mięta ubezpieczenie europejskie