bartoszyce laryngolog ad

Pacjenci byli losowo przydzielani do otrzymywania mg trandolaprylu raz na dobę lub dopasowywania placebo na podstawie wygenerowanego komputerowo schematu przydziału z randomizacją w blokach po cztery i stratyfikacji według centrum i stopnia dysfunkcji lewej komory (wskaźnik ruchu ściany, <0,8 lub od 0,8 do 1,2). Po dwóch dniach dawkę zwiększono do 2 mg trandolaprilu raz na dobę lub dopasowanego placebo. Po czterech tygodniach dawkę ponownie zwiększono do 4 mg raz na dobę lub do placebo. Jeśli najwyższa dawka nie była tolerowana, pacjenci mogli kontynuować dawkę 2 mg lub mg raz na dobę, ale lek został wycofany, jeśli dawka mg raz na dobę nie była tolerowana. Wizyty ambulatoryjne zaplanowano na i 3 miesiące po zawale, a kolejne wizyty co trzy miesiące. Badanie echokardiograficzne powtórzono po 3, 6 i 12 miesiącach. Pierwotny protokół określił, że leczenie będzie kontynuowane przez co najmniej 12 miesięcy. Po opublikowaniu wyników badania przeżycia i poszerzenia komorowego (SAVE), 5 wykazujących brak przeżycia do czasu niemal rocznego leczenia inhibitorami ACE, komitet sterujący podjął decyzję (bez wiedzy o wynikach badania) o przedłużeniu termin zamknięcia do 24 miesięcy po ostatnim losowym przydzieleniu.
Punkty końcowe
Komitet ds. Punktów końcowych ds. Śmiertelności ocenił informacje na temat wszystkich zgonów przed złamaniem kodu leczenia. W przypadku niewystarczających informacji przyczynę śmierci zaklasyfikowano jako nieznaną . Jeśli dostępne były wystarczające informacje, zgon uznano za spowodowany przyczynami sercowo-naczyniowymi lub bez krążenia. Wśród zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych nagłą śmierć zdefiniowano jako śmierć występującą w ciągu jednej godziny po wystąpieniu nowych objawów. Komitet ustalił przyczynę śmierci niezależnie od terminu. Zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych określono ponadto jako związane z nawracającym zawałem lub postępującą niewydolnością serca.
Komitet ds. Punktów końcowych rekonwalescencji ocenił wszystkie przypadki ponownej klęski nie zgłoszonej przez badaczy; ponownie, ta recenzja została przeprowadzona przed złamaniem kodu leczenia. Ponowne wcielenie zdefiniowano jako początek nowych objawów lub typowych zmian elektrokardiograficznych, którym towarzyszyły podwyższone poziomy enzymu sercowego (lub oba) lub jako rozwój nowej fali Q wraz z typowymi objawami.
Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmierć z jakiejkolwiek przyczyny. Informacja o stanie przeżycia była dostępna dla wszystkich pacjentów pod koniec badania. Drugorzędowymi punktami końcowymi były zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, nagła śmierć, przejście do ciężkiej niewydolności serca (zdefiniowane jako pierwsze z następujących zdarzeń: przyjęcie do szpitala z powodu niewydolności serca, zgon z powodu postępującej niewydolności serca lub niewydolność serca, wymagające podawania etykieta inhibicja ACE), nawracający zawał (śmiertelny lub niekrytyczny) i zmiana wskaźnika ruchu ściany.
Analiza statystyczna
Kalkulacja wielkości próby została opisana poprzednio10. Analizy śmiertelności przeprowadzono na zasadzie zamiaru leczenia. Ostateczna analiza pierwotnego punktu końcowego, która uwzględniała analizy śródokresowe, została zaplanowana jako asymetryczny, jednostronny test z poziomem istotności 0,0225 na korzyść trandolaprylu i 0,10 na korzyść placebo.
[patrz też: parafrenia, ksobne, fizjoterapia uroginekologiczna ]

Tags: , ,

No Responses to “bartoszyce laryngolog ad”

 1. Tymoteusz says:

  Radziłabym osobom z włókniakiem udać się do lekarza

 2. Chuckles says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu krem[...]

 3. Vagabond Warrior says:

  Dwa miesiące temu miałam zapalenie oskrzeli.

 4. Maria says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu obdukcja warszawa[...]

 5. Tadeusz says:

  pani doktor powiedziała, że i tak moga odrastać

 6. Igor says:

  [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: medycyna naturalna[...]

 7. Ewa says:

  Dobry i rzeczowy artykuł

Powiązane tematy z artykułem: fizjoterapia uroginekologiczna ksobne parafrenia