ZESPOŁY PARAFRENICZNE I PARAFRENIA.

ZESPOŁY PARAFRENICZNE I PARAFRENIA. Są to psychozy równie rzadkie jak paranoiczne. Stanowią ok. 100 spośród nowo przyjętych do szpitali i klinik psychiatrycznych. Można je określić nazwą: obłęd z omamami.Wspólne z obłędem są następujące cechy: dążność do przewlekłego przebiegu (chociaż i tutaj znane są zespoły podostre), zaznaczona systematyzacja urojeń, nienaruszona struktura osobowości i zachowane dobrze życie uczuciowe włącznie z uczuciowością wyższą. Podobieństwo do zespołu paranoidalnego polega na obecności omamów wszelkiego rodzaju z wyjątkiem wzrokowych. Obecność omamów psychicznych przemawia raczej za zespołem paranoidąlnym. Urojenia są zwarte logicznie i usystematyzowane, jednakże rzadko osiągają konsekwencję i życiową zrozumiałość tego stopnia co w paranoi. Omamów jest zwykle bardzo dużo, przeważnie słuchowe. Najczęściej chory słyszy je jak rozmowy prowadzone w trzeciej osobie o nim. Omamy             czuciowo-ustrojowe występują rzadziej. Omamy węchowe i smakowe często trudno odróżnić od iluzji. Przebieg parafrenii prawdziwej jest przewlekły. Podostre zespoły parafreniczne występują jako powikłanie psychotyczne spraw organicznych różnego rodzaju. Dane historyczne. Termin paraphrenia stworzył Kahlbaum w r. 1863. Oznaczał on jednak coś zupełnie innego niż dzisiaj. Autor ten rozróżniał różne stany objawowe, którym nadawał nazwy w rodzaju neophrenia, paraphrenia, euphrenia, dyphrenia. Z pojęć tych nic się nie ostało. Termin paraphrenia zużytkował dopiero Kraepelin na oznaczenie pewnych postaci obłędu przebiegających z omamami (paranoia hąllucinatoria, paraphrenia systematica). W piśmiennictwie światowym podstawiano i podstawia się wciąż jeszcze pod miano parafrenii różne obrazy kliniczne, co powoduje ogromne zamieszanie. Są dlatego autorzy, którzy w ogóle nie uznają tego gatunku psychozy. Psychiatria radziecka uznaje parafrenię, chociaż nie zawsze w jednolitym znaczeniu. Natomiast w części II Sród Pawłowowskich spotykamy szereg przypadków parafrenii, omawianych przez Pawłowa, Iwanowa-Smolenskiego i Czistowicza w tym zakresie i z tą treścią i tego pojęcia co obecnie w psychiatrii szwajcarskiej. [więcej w: odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena, ursy rehabilitacyjne, cyklopiroksolamina ]
[przypisy: psychoterapia grupowa warszawa, megamed bełchatów rejestracja, centrum rehabilitacji kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centrum rehabilitacji kraków megamed bełchatów rejestracja psychoterapia grupowa warszawa