Urojenia ksobne.

Zarówno urojenia ksobne jak i rzadsze urojenia prześladowcze tworzą logicznie zwarty i konsekwentny system. Struktura osobowości nienaruszona. Afekt dostosowany, doskonale modulowany. Uczuciowość wyższa bez zarzutu. Brak jakichkolwiek omamów.Już nie jeden raz trapiły ją myśli samobójcze, odgania je jednak, gdyż do życia jest przywiązana i kocha syna i siostrę. W klinice wkrótce po przyjęciu zauważyła, że patrzą na nią dziwnie, że się drwiąco uśmiechają lub rozmyślnie zatruwają jej życie drobnymi dokuczaniami lub przytykami do jej życia osobistego. Godzi się jednak na leczenie, gdyż nie może odmówić naleganiom syna. Nie wierzy jednak w możliwość wyleczenia, uważając prześladowania za rzeczywistość. Insulinoterapia nie dała poza ogólnym uspokojeniem i zmniejszeniem lękliwości pożądanych wyników. Natomiast leczenie largaktylem (12 dni po 200 mg na dobę, po czym doustnie małe dawki na czas dłuższy) doprowadziło do zupełnego ustąpienia wszystkich objawów obłędu ksobnego. Objawy te znikły już po tygodniu. Katamneza wykazała, że wynik leczniczy jest trwały. Jednakże zbytnie obniżenie dawki podtrzymującej dało łatwo usuwalny nawrót. W kilka miesięcy później utrzymuje się jednak wciąż jeszcze przekonanie, że była rzeczywiście przedmiotem szykan i prześladowań, że jednakże w przebiegu leczenia ludzie nagle dali jej spokój (psychosis residualis). Rozpoznanie. Przebieg przewlekły, usystematyzowane urojenia głównie ksobne, częściowo i prześladowcze, brak omamów, nienaruszona struktura osobowości, brak uszkodzenia afektu, dobrze utrzymana uczuciowość wyższa – wszystko to pozwala na rozpoznanie sensytywnego obłędu ksobnego (paranoia sensitiva). Jest to pierwszy w piśmiennictwie przypadek wyleczenia tej jednostki chorobowej largaktylem, [hasła pokrewne: odbudowa zęba po leczeniu kanałowym cena, ursy rehabilitacyjne, cyklopiroksolamina ]
[podobne: suszona mięta, zgrubienie opłucnej, odma opłucnowa rehabilitacja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: odma opłucnowa rehabilitacja suszona mięta zgrubienie opłucnej