Zarówno urojenia ksobne jak i

Zarówno urojenia ksobne jak i rzadsze urojenia prześladowcze tworzą logicznie zwarty i konsekwentny system. Struktura osobowości nienaruszona. Afekt dostosowany, doskonale modulowany. Uczuciowość wyższa bez zarzutu. Brak jakichkolwiek omamów. Już nie jeden raz trapiły ją myśli samobójcze, odgania je jednak, gdyż do życia jest przywiązana i kocha syna i siostrę. W klinice wkrótce po przyjęciu zauważyła, że patrzą na nią dziwnie. że się drwiąco uśmiechają lub rozmyślnie zatruwają jej życie drobnymi dokuczaniami lub przytykami do jej życia osobistego. Godzi się jednak na leczenie, gdyż nie może odmówić naleganiom syna. Nie wierzy jednak w możliwość wyleczenia, uważając prześladowania za rzeczywis- tość. Insulinoterapia nie dała poza ogólnym uspokojeniem i zmniejszeniem lękli-• wości pożądanych wyników. Natomiast leczenie largaktylem (12 dni po 200• mg na dobę, po czym doustnie małe dawki na cząs dłuższy) doprowadziło do zupełnego ustąpienia wszystkich objawów obłędu ksobnego. Objawy te znikły już po tygodniu. Katamneza wykazała, że wynik leczniczy jest trwały. Jednakże zbytnie obniżenie dawki podtrzymującej dało łatwo usuwalny nawrót. W kilka miesięcy później utrzy- muje się jednak wciąż jeszcze przekonanie, że była rzeczywiście przedmiotem szy- kan i prześladowań, że jednakże w przebiegu leczenia ludzie nagle dali jej Spokój (psychosis residualis). Rozpoznanie. Przebieg przewlekły, usystematyzowane urojenia głównie ksobne, częściowo i prześladowcze, brak omamów, nienaruszona struktura osobo- wości, brak uszkodzenia afektu, dobrze utrzymana uczuciowość wyższa – wszystko to pozwala na rozpoznanie sensytywnego obłędu ksobnego (paranoia sensitiva). Jest to pierwszy w piśmiennictwie przypadek wyleczenia tej jednostki chorobowej lar- gaktylem, [hasła pokrewne: , zagęszczanie rzęs, olej do włosów, ortodonta ]

Tags: , ,

Comments are closed.