Wspomniany powyzej obled udzielony (folie

Wspomniany powyżej obłęd udzielony (folie a deux) nosi niezupeł- nie ścisłą nazwę psychozy indukowanej (paranoia indueta). Zastrzeżenia budzą się przeciwko pojęciu “indukcja” zaczerpniętemu z nauki o elektryczności. W miejsce tego mechanistycznego pojęcia proponuje Guntermann (1957) po- jęcie sugestii, która stanowi istotę udzielenia się urojeń drugiej osobie. Pra- widłowa nazwa powinna by więc raczej brzmieć paranoia suggesta. Przejęcie urojeń od osoby chorej psychicznie wymaga pewnego usposobienia psychopa- tycznego. Inaczej trudno sobie wytłumaczyć wzmożenie sugestywności do ta- kich rozmiarów, aby osobnik zdrowy mógł przejąć od chorego cały system urojeniowy wraz z: przynależną doń dynamiką afektywną i siłą przekonania, ślepą na kontrargumenty. “Indukcja” może dotyczyć obłędu rozmaitego typu, od pieniaczego począwszy aż do prawdziwej paranoi. “sensytywnej”. Obłęd może się udzielić nie tylko jednej osobie, ale i wielu, doprowadzając do psy- , choz zbiorowych, Obłęd posłannictwa religijnego w ciemnym środowisku wy- twarza szczególną silę sugestii, prowadząc do tworzenia się sekt religijnych o najdziwniejszych założeniach. Powstała w XVIII w. w Rosji carskiej sekta skopców, ,ktÓrzy obcinali- sobie- z pobudek religijnych narządy płciowe, Uczyła- w latach -1805-1871 zarejestrowanych członków 5444. Sekta ta -rozszerzała się w zastraszający sposób, tak że w r. 1914 liczyła 100 000 członków. Nie potrzeba dodawać, że w ustroju radzieckim i ta sekta, i inne zanikły doszczętnie. Jeżeli tak okrutne samookaleczenie może się udzielać w warunkach odpowiedniego nastroju urojeniowego, to cóż się dziwić, że osoba obcująca blisko z paranoi- kiem przejmuje się do tego stopnia jego przeżyciami -i- logiką wnioskowania, ze podziela jego obłęd. [podobne: , oczyszczalnie przydomowe, deratyzacja warszawa, rwa kulszowa ]

Tags: , ,

Comments are closed.