Osobowość.

W pierwszym przypadku przy dokładniejszym badaniu można stwierdzić, że w paranoi jest jedna konsekwentnie rozbudowana i logicznie zwarta osobowość, podczas gdy w schizofrenii prędzej czy później dostrzec można obecność dawnej osobowości, stanowiącej sprzeczność z rozszczepienną. Co do zamroczenia zaś – w tym przypadku mogłoby chodzić tylko o zamroczenie jasne – to osobowość rozszczepienna nigdy nie jest tak zwarta w swej strukturze i zewnętrznych przejawach, aby mogła wytrzymać porównanie z osobowością paranoika. Zresztą bliższe badanie musi wykryć zaburzenia świadomości, pamięci, orientacji i inne, znamienne dla zamroczenia. Gdyby nawet zdarzyła się pomyłka, to czas ją zniweczy, gdyż rozszczepienna osobowość zwykła trwać tylko jakiś czas, a potem musi ustąpić miejsca osobowości prawidłowej. Różnicowanie z parafrenią omówimy poniżej. Rzadkość psychoz paranoicznych nie powinna osłabiać czujności rozpoznawczej lekarzy. Psychoz tych jest w szpitalach psychiatrycznych mało, gdyż mniej więcej 10 liczby przyjętych. Znacznie więcej paranoików jednakże zażywa wolności albo dlatego, że są nieszkodliwi, albo dlatego, że z wielu względów nie wchodzą w styczność z psychiatrami. Duża odpowiedzialność ciąży na lekarzu, który zetknie się ze świeżym, rozpoczynającym się procesem psychotycznym. Trudności różnicowo-rozpoznawcze bywają tu ogromne. U młodego człowieka, który zaczyna wypowiadać urojenia, chociaż do omamów się nie przyznaje, zawsze należy myśleć przede wszystkim o rozpoczynającej się schizofrenii. Obraz kliniczny może jednak przypominać w tym wstępnym okresie paranoję. Nie widać bowiem jeszcze ani objawów rozszczepiennych, ani typowych zaburzeń afektywnych, a wypowiadane urojenia mogą robić wrażenie usystematyzowanych. Na przykład młody człowiek czuje się obserwowany, śledzony, jakoś inaczej traktowany, tak jakby się z niego śmiano, jakby mu coś chciano dać do zrozumienia, jakby się od niego odsuwano. [patrz też: reha med, lek bez recepty na infekcje intymne, dilaterol ]
[hasła pokrewne: dermatolog na nfz lublin, ząb z włókna szklanego, lek do płukania zatok ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz lublin lek do płukania zatok ząb z włókna szklanego