W Klinice Chorób Psychicznych Akademii

W Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku widzie- -Iiśmy jeszcze dziwniejszy przypadek. Mianowicie zona przejęła urojenia prześla- dowcze swojego męża cierpiącego na schizofrenię paranoidalną z omamami, razem z nim zabarykadowała się w domu, czyhając z siekierą w ręku na najazd wrogów. Schizofreniczne dziwactwa tłumaczyła sobie tym, że “wariuje on z prze- rażenia”. W pierwszej chwili trudno było ustalić, u którego z małżonków sprawa jest pierwotna, a u którego wtórna. Po rozdzieleniu obojga żona już po 2 dniach stała się zupełnie krytyczna, – zdumiewając się nad własną łatwo- wiernością i zaślepieniem, podczas gdy u męża proces schizofreniczny mimo energicznego leczenia utrzymywał się nadal. Chorego z obłędem udzielonym można, jak.z tego widać, łatwo wyleczyć, usuwając go ze szkodliwego śro- dowiska. 4. Obłęd i zazdrość (paranoia invidiva seu aemulatoria) znany jest w różnych postaciach, zależnie -od działającego czynnika etiologicznego. Mogą go wywołać czynniki reaktywne przy odpowiednim usposobieniu prepsychotycz- nym. W tym ostatnim przypadku riajczęściej chodzi o kobiety. Obłęd zazdrości “stancwi jakby patologiczną karykaturę znanych zjawisk z zakresu fizjologii miłości. Przeświadczenie o zdradach współmałżonka ma wszystkie cechy uro- jenia, gdyż nie ma oparcia w doświadczeniu, przebiega z niewzruszoną siłą przekonania i oporne jest na perswazję. Rozpoznanie bywa czasem o tyle trudne; że wymaga wnikliwej znajomości faktycznego stanu rzeczy. Rzadziej się zdarza, że urojenia zazdrości są tak absurdalne, do tego stopnia urągają możliwościom współmałżonka, że na pierwszy rzut oka umożliwiają rozpozna- nie. W pewnym przypadku otępienia miażdżycowego urojenia zazdrości doty- czyły małżonki chorego, osoby 65-letniej, posądzonej o prawdziwe orgie mi- łosne z chłopakami. Po przeminięciu nawarstwionej psychozy chory ze zgor- szeniem odwoływał swoje zarzuty. Znacznie uporczywszy bywa obłęd zazdrości nawarstwiony epigenetycznie na przewlekłym procesie schizofrenicznym, a także obłęd zazdrości reaktywny. Urojenia w tym ostatriim zdumiewają czasem swoim bezkrytycyzmem i przecenianiem sil małżonka. Czasem tylko separacja lub rozwiązanie węzła małżeńskiego kładzie kres niekończącym się kłótniom mał- żeńskim; [podobne: , Zdrowa żywność, surówki bawełniane, trener personalny ]

Tags: , ,

Comments are closed.