Odma opłucna i przekłucia płuca.

Utrudnienie opróżniania się żył do prawej komory serca wskutek ich ucisku przez powietrze oraz ucisk tchawicy i krtani wywołują w takich przypadkach ogromną duszność, sinicę i inne ciężkie i groźne objawy. Prócz tego badaniem fizycznym stwierdza się wtedy na przedniej ścianie klatki piersiowej i w okolicy sercowej odgłos opukowy bębenkowy, znaczne osłabienie szmerów oddechowych i tonów serca oraz szmer młyński w okolicy sercowej. Tętno bywa często zwolnione wskutek ucisku na nerw błędny. W nagłych i gwałtownych przypadkach sprawa kończy się przeważnie śmiercią. Leczenie polega na nacięciu śródpiersia (mediastinotomia) na szyi dla zapewnienia ujścia powietrza.Szczegółowiej omówię tę odmę w rozdziale o chorobach śródpiersia. Dla zapobieżenia powstaniu odmy podskórnej, podpowięziowej i śródpiersiowej należy zwracać szczególną uwagę, by chory podczas zabiegu nie oddychał głęboko ani nie kaszlał oraz by wytwarzając lub dopełniając odmę nie doprowadzać do dodatniego ciśnienia w jamie opłucnej. Gdy odma już powstała, przerywamy zabieg i staramy się powstrzymać dalsze dostawanie się powietrza z jamy opłucnej. Osiąga się to przez unieruchomienie chorego, zarządzenie powierzchownego oddychania, nałożenie opatrunku uciskającego miejsce nakłucia, przez zwalczanie kaszlu. Odma opłucna i przekłucia płuca. Odma opłucna samorodna. Częstym powikłaniem, związanym z wykonywaniem odmy opłucnej leczniczej, jest odma z przekłucia płuca oraz odma opłucna samorodna (pneumothorax spontaneus). Powikłania te są częstsze niż zator powietrzny. Odma opłucna z przekłucia płuca po stronie leczonej zdarza się podczas wytwarzania odmy opłucnej leczniczej oraz podczas dopełnień. Jeżeli igła uszkodzi płuco w zdrowym jego miejscu, nie pociąga to zwykle za sobą większych następstw, gdyż otwór dość szybko zamyka się przy zapadaniu się płuca pod działaniem powietrza, wprowadzonego przez igłę albo dostającego się do jamy opłucnej z płuca. Inaczej bywa, gdy płuco zostanie uszkodzone w miejscu zmienionym albo w miejscu zdrowym w sąsiedztwie jednak ze zrostem opłucnym, naciekiem płucnym lub inną zmianą w płucu, która je usztywnia. W tych przypadkach powietrze z płuca może dostać się w dużej ilości do jamy opłucnej i wywołać odmę z przekłucia. [hasła pokrewne: prometazyna, wyposażenie stajni, Kabiny Sanitarne ]
[hasła pokrewne: suszona mięta, zgrubienie opłucnej, odma opłucnowa rehabilitacja ]

Tags: , ,

No Responses to “Odma opłucna i przekłucia płuca.”

  1. Tough Nut says:

    bóle podbrzusza i z boku koło biodra to glisda

  2. Bianka says:

    [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dieta wrocław[...]

  3. Seweryn says:

    Czytam i czekam, że znajdę jakieś wyjaśnienie

Powiązane tematy z artykułem: odma opłucnowa rehabilitacja suszona mięta zgrubienie opłucnej