Tofacitinib lub Adalimumab versus Placebo dla Łuszczycowego zapalenia stawów ad

Inhibitory JAK wpływają na sygnalizację wielu cytokin zaangażowanych w patogenezę łuszczycowego zapalenia stawów, takich jak wspólne cytokiny zawierające łańcuch gamma, interferon-., interleukina-12 oraz te zaangażowane w szlak interleukiny 23 i interleukiny 17. , w tym interleukina-23, interleukina-6 i interleukina -2,2,5 inhibitowania JAK oferuje potencjał do modulowania wielu szlaków, które są zaangażowane w aktywację i proliferację komórek zapalnych w stawowych i pozastawowych lokalizacjach oraz w aktywacji i proliferacji typów komórek związane ze zmianami stawów i łuszczycowymi zmianami skórnymi u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów.4,5 Przedstawiono wyniki badania OPAL (ang. Oral Psoriatic Arthritis Trial) (badanie poszerzające fazę 3), w którym oceniano skuteczność i bezpieczeństwo tofacitinibu i aktywnej kontroli, adalimumabu, w zmianie oznak i objawów łuszczycowego zapalenia stawów, funkcji fizycznej i progresji uszkodzeń strukturalnych w okresie 12 lat miesięcy u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów, u których wcześniej występowała niewystarczająca odpowiedź na co najmniej jeden konwencjonalny syntetyczny DMARD. Metody
Pacjenci
Kwalifikujący się pacjenci mieli co najmniej 18 lat, co najmniej 6 miesięcy wcześniej otrzymali diagnozę łuszczycowego zapalenia stawów, spełnili kryteria klasyfikacji łuszczycowego zapalenia stawów (CASPAR), 6 wcześniej nie wykazywali wystarczającej odpowiedzi na co najmniej jeden konwencjonalny syntetyczny DMARD, oraz wcześniej nie otrzymywał inhibitora TNF. Dalsze szczegóły dotyczące kryteriów włączenia i wyłączenia znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Wersja próbna
Ta randomizowana, kontrolowana placebo, podwójnie ślepa próba 3 fazy została przeprowadzona w 126 ośrodkach na całym świecie od stycznia 2014 r. Do grudnia 2015 r. (Tabela S1 w dodatku uzupełniającym). Kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni w stosunku 2: 2: 2: 1: 1, za pomocą zautomatyzowanego opartego na sieci systemu randomizacji, aby otrzymać jeden z następujących schematów: tofacitinib w dawce 5 mg przyjmowanej doustnie dwa razy na dobę, tofacitinib w dawce 10 mg przyjmowanej doustnie dwa razy na dobę, adalimumab w dawce 40 mg podawany podskórnie raz na 2 tygodnie, placebo z przejściem do dawki 5 mg tofacitinibu w 3. miesiącu lub placebo z przejściem do 10-miesięcznej dawki mg dawki tofacitinibu w 3. miesiącu. Pacjentów obserwowano przez 12 miesiąc, a oślepienie w odniesieniu do trybu próbnego utrzymywało się przez cały okres próby (patrz rozdział Oślepienie badania w dodatkowym dodatku). Pacjenci musieli otrzymać stabilną dawkę tła pojedynczego konwencjonalnego syntetycznego DMARD – metotreksat, sulfasalazynę lub leflunomid (wybór leku i szczegóły dotyczące dawkowania podano w Dodatku uzupełniającym).
Oględziny próbne
Badanie przeprowadzono zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej Międzynarodowej Konferencji Harmonizacji i zasadami Deklaracji Helsińskiej. Protokół próbny (dostępny na stronie) i cała dokumentacja została zatwierdzona przez instytucyjną komisję odwoławczą lub niezależny komitet etyczny w każdym miejscu badania. Zmiany protokołów po rozpoczęciu rozprawy są zawarte w dodatkowym dodatku
[więcej w: hostessy fordanserki, wyposażenie stajni, kursy rehabilitacyjne ]
[podobne: kaufland łódź godziny otwarcia, stomatolog mokotów, encyklopedia zdrowia ]

Tags: , ,

No Responses to “Tofacitinib lub Adalimumab versus Placebo dla Łuszczycowego zapalenia stawów ad”

 1. Maria says:

  Diagnoza w szpitalu to wyciekający tętniak

 2. Stacker of Wheat says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: dermatologia estetyczna[...]

 3. Kuba says:

  Udar mozgu, czyli wylew nie jest diagnozowany w Polsce

 4. Patryk says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: swanson[...]

 5. Marbles says:

  Polecam serdecznie wszystkim lekarzom, zwłaszcza klinicystom

 6. Alex says:

  [..] Odniesienie w tekscie do błędy medyczne odszkodowania[...]

 7. Wiktoria says:

  mam wrażenie, że ludzka głupota się pogłębia

Powiązane tematy z artykułem: encyklopedia zdrowia kaufland łódź godziny otwarcia stomatolog mokotów