Rozpoznanie opiera sie na typowym

Rozpoznanie opiera się na typowym obrazie klinicznym, który wypełniony jest usystematyzowanymi, logicznie zwartymi urojeniami treści prześladowczej i ksobnej, przy nienaruszonej strukturze osobowości i doskonale zmodulowanym i dostosowanym życiu afektywnym i przy braku wszelkich innych aabwrze ń PBY- chicznych, W Szczególności braku omamów. Rokowanie do niedawna było niepomyślne. Ostro przebiegające zespoły para- noiczne reaktywne, wyrosłe zazwyczaj na podłożu psychopatii, lecz czasem nieza- leżnie od stwierdzalnych prepsychotycznych cech osobowości, pozwalały czasem na rokowanie lepsze, o ile było w mocy środowiska usunąć szkodliwie działające urazy psychiczne reaktywne. W ten sposób można było liczyć na ustąpienie odczynu para- noicznego, pieniaczego, obłędu zazdrości, rzadziej stanu reaktywnego prześladow- czego itd. Natomiast dwie postacie obłędu przewlekłego, mianowicie “prawdziwy” obłęd ksobny i obłęd prześladowczy, rokowały jak najgorzej. Largaktyl zmienił ra- dykalnie zasady rokowania w obłędzie. Okazało się z obserwacji klinicznych, że właśnie dwie te postacie przewlekle najlepiej reagują na leczenie largaktylem, nawet najbardziej zastarzałe przypadki po kilku dniach leczenia przeistaczają się w sposób wprost cudowny: chorzy nagle stwierdzają, że nikt ich nie prześladuje, że nikt im nie dokucza. Czasem stwierdza się krytycyzm wobec minionych urojeń, częściej chorzy twierdzą, że to, co było, było rzeczywistością, cieszą się jednak, że prześladowcy dali im spokój. Ten obłęd reszt- kowy (psychosis residualis) z biegiem czasu traci swój ładunek uczuciowo-przeko- naniowy i blednie. Trzeba jednak pamiętać, Że wyleczenie to ma charakter “zawie- szenia” objawów psychozy. Jeżeli chory przerwie przedwcześnie zażywanie dawek podtrzymujących largaktylu, to po paru tygodniach obłęd może powrócić z dawną siłą. Im więcej krytycyzmu przed leczeniem zdradza chory, tym rokowanie zdaje się być pod tYTI względem lepsze. Podejrzane są przypadki, gdzie chory samodziel- nie przerywa zażywanie dawek podtrzymujących, tłumacząc się np., że mu szkodzą, Już samo to stanowisko może świadczyć o nastawieniu urojeniowym. Wówczas na- wrót obłędu jest tylko kwestią czasu. Zapobieganie może wchodzić w rachubę tylko o tyle, o ile da się usunąć warunki sprzyjające powstawaniu spraw reaktywnych. Przyczyny postaci przewlek- łych nie są znane, tym samym nie może być mowy o zapobieganiu. Natomiast lecze-: nie zapobiegawcze w przypadkach leczonych largaktylem jest bardzo wazne. Chodzi tu mianowicie o zapobieżenie nawrotowi dzięki skrupulatnemu zażywaniu dawek podtrzymujących. [podobne: , rehabilitacja, filtry do wody, firma sprzątająca ]

Tags: , ,

Comments are closed.