Posts Tagged ‘stomatologia Kraków’

Odomdlenia, zdarzajacego sie czasami podczas

Tuesday, July 12th, 2016

Odomdlenia, zdarzającego się czasami podczas wytwarzania lub dopełniania odmy, różni się zator powietrzny tym, że: 1. dla omdlenia jest cechująca bladość twarzy l błon śluzowych; 2. utrata przytomności przy omdleniu nie jest zazwyczaj ani tak nagła, ani tak znaczna, jak w przypadkach zatoru; 3. omdlenie ustępuje szybko przy niskim ułożeniu głowy. Rokowanie w postaci klasycznej zatoru powietrznego jest nie- pewne, jeżeli objawy szybko nie ustępują; w postach poronnej – przeważ- nie pomyślne. Dla uniknięcia zatorów powietrznych podczas dopełnień należy każde dopełnienie poprzedzać badaniem radiologicznym w celu przekonania się, czy odma jeszcze istnieje. Nie należy także stosować ciśnień dodat- nich, a zrosty, przeszkadzające zapadaniu się płuca, usuwać przepalaniem. Nadto dopełniając odmę należy sprawdzić ciśnienie w jamie opłucnej przy pomocy manometru. W razie zachowania wszystkich tych ostrożności częstość zatorów po- wietrznych spada do minimum. W statystyce Frommela i Demolea zatorów powietrznych podczas leczenia odmą opłucną był? 0,275%0 ze śmiertelnością kolo 8 %. Olgierd Sokolowski oblicza, że na 130.000 zabiegów (wykonanych przez 19 lekarzy) przypadków zatoru było 0,12%, a na 10.000 odm, wykonanych przez niego, tylko 0,02%. Objaw Liebermeistera jest wskazówką konieczności natychmiastowego przerwania wprowadzania powietrza do jamy opłucnej. Chorego należy niezwłocznie ułożyć zupełnie poziomo, a jeszcze lepiej na brzuchu lub w położeniu pochyłym Irendelenburga, Położenie to nie ma wpływu na zatory powietrzne, które już się wytworzyły, lecz zmniejsza szanse do- stawania się dalszych pęcherzyków powietrza do krążenia. Chory po- zostaje w tym położeniu dopóty, dopóki nie zniknie szmer młyński woko- licy sercowej. Prócz tego, gdy zator powietrzny nastąpi, stosuje się sztuczne oddy- chanie przez pociąganie języka (nie przez ugniatanie klatki piersiowej ) i leki sercowe, a w razie ustania czynności serca dosercowo 1 ml 1% adrenalini, muriatici. Zapalenie opłucnej Do najczęstszych powikłań w toku Ieczenia odmą opłucną należy za- palenie opłucnej. Chodzi tutaj o zapalenie suche lub wysiękowe, lecz nie o te niewielkie ilości płynu, które stwierdza się często promieniami rent- genowskimi w kącie żebrowo-przeponowy podczas leczenia odmą opłucną. Taki płyn “zatokowy” stwierdzono w materiale Oddziału gruźliczego 2 Kli- niki Chorób Wewnętrznych U. J. w Krakowie w okresie 1929-1933 r. prawie w 80%, a w materiale sanatorium dla chorych piersiowych w Rudce z lat 1928- 1931 w 70%. [patrz też: , oczyszczanie organizmu, stomatologia Kraków, Balsam Johnson ]

Zapalenie oplucnej powstajace w toku

Tuesday, July 12th, 2016

Zapalenie opłucnej powstające w toku leczenia odmą może być suche lub wysiękowe. Znaczenie suchego zapalenia polega na tym, że ono- może wieść do- zarośnięcia jamy opłucnej. O jego- dołączeniu należy myśleć wtedy, gdy w toku leczenia pojawia się u chorego kłucie w boku i wznie- sienie gorączki. Zapalenie wysiękowe bywa zwykle surowiczo-włók- nikowe. rzadziej ropne, bardzo rzadko krwotoczne. Ilość wysięku bywa różna. W statystyce Hieronima Reiterowskiego ropnych wysięków było tylko 3 na ogólną liczbę 145, przeważały wysięki średnich rozmiarów, dochodzące do kąta łopatki (w 33,1%), i duże, sięgające powyżej kąta (w 38,6% przypadków). Zapalenie opłucnej surowiczo-włóknikowe rozpoczyna się bardzo czę- sto niepostrzeżenie. W statystyce Oddziału gruźliczego 2 Kliniki Chorób Wewn. U. J. w Krakowie z lat 1929-1933 stwierdzono taki początek w 75,7% przypadków, w statystyce De- ioiia – w 84% przypadków zapalenia surowniczo-włóknikowego. Nieraz pierwszym objawem, który zwraca na siebie uwagę chorego, jest przelewanie się w chorym boku podczas większych ruchów, zwła- szcza zaś przy zmianie położenia ciała. W innych przypadkach dołączeniu się zapalenia opłucnej towarzyszy zwiększenie się duszności. Obok, postaci zapalenia opłucnej o łagodnym początku i łagodnym przebiegu zdarzają się przypadki rozpoczynające się ostro, wśród dre- szczów, wysokiej gorączki, bólów w klatce piersiowej, duszności i kaszlu, przebiegające burzliwie, tak iż istnieje obawa czy zapalenie nie jest ropne. Ostry okres zapalenia opłucnej trwa: zwykle około 4-6 tygodni, nie- raz przeciąga się dłużej wyczerpując chorego. Wysięk może wessać się pozostawiając po sobie często. zgrubienia i zrosty opłucnej a nawet za- rośnięcie jamy opłucnej. Prócz tego, jak to stwierdził doświadczalnie Teodor Dunin (1884 r.), ucisk płuc może wywołać zmiany wsteczne w samym miąższu płucnym. Polegają one na zaburzeniu w odżywianiu: nabłonka pęcherzyków płu- cnych, bardzo obfitym jego złuszczaniu się i następowym rozroście tkanki łącznej oraz na zanikaniu naczyń włoskowatych. Tkanka łączna, otacza- jąca oskrzela i ich naczynia, ulega zmianom zapalnym wiodącym do rozwoju zbitej tkanki łącznej, a niekiedy i do zarośnięcia światła oskrzeli. Dołączające się odopłucne zapalenie śródmiąższowe płuc sięga mniej więcej głęboko. Zmiany te mogą poprzez postępujące stwardnienie płuca (induratio pulrncmi progressiva) sprzyjać wyleczeniu gruźlicy. [hasła pokrewne: , stomatologia Kraków, olejek arganowy, witamina b6 ]