Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Siedziba zatorów mózgowych zalezy od

Tuesday, July 12th, 2016

Siedziba zatorów mózgowych zależy od położenia chorego podczas wy- twarzania odmy. Pęcherzyki powietrza po opuszczeniu serca posuwają się z krwią wzdłuż najwyżej leżącej ściany tętnicy głównej i dlatego mogą łatwo) dostać się do jednego z odgałęzień łuku tętnicy głównej. Dla zrozumienia rozwijającego się obrazu chorobowego przypomnę, że tętnica bezimienna wychodzi z łuku najpierw, przy czym jej ujście znajduje się ściśle między przednią a tylną jego ścianą, lewa wspólna tę- tnica szyjna odchodzi w odległości 10 mm od tętnicy bezimiennej, lecz bardziej od przedniej ściany łuku, a lewa tętnica podobojczykowa od- chodzi w odległości 15 mm od lewej wspólnej tętnicy szyjnej, także bar- dziej od przedniej ściany łuku. Te stosunki topograficzne sprawiają, że gdy chory leży na lewym boku, powietrze wprowadzone do prawej jamy opłucnej, dostając się do krwi dociera do tętnicy bezimiennej a stąd do na- czyń prawej półkuli mózgowej. Wskutek tego ogólne objawy nerwowe (porażenia, drgawki) dotyczą lewej połowy ciała. Jeżeli chory leży na prawym boku, to powietrze dostaje się do lewej wspólnej tętnicy szyjnej i lewej podobojczykowej i wywołuje ogólne objawy nerwowe dotyczące prawej połowy ciała oraz miejscowe w lewej górnej kończynie w postaci bladych plam o charakterze rumienia. W położeniu chorego na wznak oraz na brzuchu, powietrze toruje sobie drogę przede wszystkim do tę- tnicy bezimiennej, a zatkanie jej rozgałęzień wywołuje ogólne objawy nerwowe w.lewej połowie ciała. Jeżeli do tętnicy głównej dostaje się na raz dużo powietrza, wtedy przenika ono do wszystkich tętnic odchodzą- cych od łuku i wywołuje przez to obraz, kliniczny bardziej złożony. Zatory powietrze dotyczą częściej prawej półkuli mózgowej, gdyż w większości przypadków odmę leczniczą stosuje się po prawej stronie, a więc wytwarza się ją i dopełnia w położeniu chorego na lewym boku. “Rzucawka opłucna” może powstawać także przy stosowaniu więk- szych ciśnień w jamie opłucnej wskutek zatkania naczyń mózgowych skrzepliną. Skrzeplina zostaje wyciśnięta przez wprowadzone do jamy opłucnej powietrze z drobnych żył w płucu, nieraz zaczopowanych w miejscach zajętych sprawą gruźliczą. Tym sposobem powstawania rzucawki opłucnej nie można tłumaczyć przypadków, w których groźne objawy zatorowe szybko ustępują, [podobne: , wkładki sfp, sklep kolagen, Szkoła tańca Poznań ]