Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Etiologia parafrenii przewlekłej.

Wednesday, February 21st, 2018

Etiologia parafrenii przewlekłej jest zupełnie nieznana. Natomiast zespoły parafreniczne pojawiają się jako powikłanie psychotyczne spraw różnej natury. Najczęściej chodzi o tło intoksykacyjne. Do zespołów parafrenicznych zaliczamy np. ostrą halucynozę Wernickego na tle zatrucia alkoholem. Podobne psychozy widuje się jednak również na tle zatrucia innymi związkami chemicznymi, często na tle zatruć zawodowych. Tło zakaźne dostarcza również takich powikłań, chociaż nie zawsze w warunkach szpitala psychiatrycznego udaje się określić naturę zakażenia. W jednym przypadku widzieliśmy w Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej. c) obraz kliniczny przewlekłej parafrenii w dużym odsetku przypadków sprawa zaczyna się przewlekle, bez zadziałania jakichś zrozumiałych czynników wyzwalających. Chory zaczyna słyszeć głosy dochodzące doń najczęściej z daleka, np. zza ściany, zza okna. Są to rozmowy toczące się na temat chorego. Znacznie rzadziej głosy zwracają się bezpośrednio do chorego, jako przezwiska, pogróżki, szyderstwa, nakazy. Głosy zsynchronizowana bywają z dźwiękami i szmerami, należącymi logicznie do całości, np. trzaskanie drzwiami, kroki na schodach, tętent koni, warkot silnika samochodu, którym przyjechali prześladowcy itd. Omamy słuchowe są tak łudząco podobne do rzeczywistości, że chory nie ma wątpliwości. Zdumiewa go najwyżej technika ich powstawania. Czasem chory zależnie od stopnia swego wykształcenia, snuje domysły na temat aparatów, za pomocą których jego prześladowcy przesyłają mu owe głosy. Ponieważ głosy mówią o rzeczach osobistych chorego, zaczyna się on domyślać, że śledzi się go i prześladuje za pomocą aparatów podsłuchowych i nadawczych. Bezkrytycyzm chorych na temat prześladowań może się posuwać bardzo daleko, ale pozostaje zawsze w granicach ludzkich możliwości technicznych. [więcej w: , fizjoterapia, poradnia psychologiczna kielce, okulista ]

Odma opłucna.

Wednesday, February 21st, 2018

Liczba chorych, u których prątki znikły, jest tym większa, im dłużej trwało leczenie: już w drugim roku leczenia liczba chorych bez prątków w plwocinie przekracza 50 % a w następnych latach dochodzi do 75-80%. W statystyce Oddziału Gruźliczego 2 Kliniki Chorób Wewn. U. J. w Krakowie za lata 1829-1933 obejmującej 251 przypadków, leczonych odmą opłucną, uzyskano trwałą poprawę bez prątków w plwocinie w ciągu co najmniej 2 lat w 22,31 % (56 przypadków), względną poprawę i częściową zdolność do pracy w 21,7% (52 przypadki), powstrzymanie postępu choroby z wykrztuszaniem nadal plwociny z prątkami i zdolność do pracy tylko w niektórych zawodach w 5,17% (13 przypadków); pogorszenie sprawy płucnej stwierdzono w 7,17% (18 przypadków), zmarło 4,9% (15 chorych), los pozostałych 91 chorych jest nieznany. Odma całkowita w materiale Martyszewskiego i Stankiewicz-Trybowskiej wywołała zniknięcie prątków w 65,78%, częściowa zaś – w 35,75%. Toteż w każdym przypadku należy dążyć do wytworzenia odmy całkowitej. Jeżeli przeszkodą w tym są zrosty nie znikające pomimo stosowania odmy, to trzeba rozważyć, czy nie dadzą się one usunąć przez przepalanie, gdyż uwolnienie części płuca, utrzymywanych przez zrosty, w stopniu wystarczającym do otrzymania odmy całkowitej wybitnie poprawia szanse wyleczenia. Odma opłucna nawet całkowita, nie zawsze jednak zatrzymuje rozwój zmian gruźliczych w usuniętym płucu i nie zawsze zapobiega powstaniu w nim nowych ognisk gruźliczych. Potwierdziła t0 Janina Misiewicz w doświadczeniach, które miały za zadanie wyjaśnić wpływ odmy opłucnej na doświadczalną gruźlicę płuc u królików. Okazało się, że odma, zastosowana po stronie płuca, pierwotnie zakażonego gruźlicą, nie przeszkadza rozwojowi w nim gruźlicy ani co do rodzaju, ani co do obszaru zmian w porównaniu z płucem królika, zakażonego tak samo, lecz nie leczonego odmą. Doświadczenia te tłumaczą bezskuteczność odmy spostrzeganą zwłaszcza w tych przypadkach, w których leczenie odmą rozpoczęto w czasie późniejszym. [przypisy: , odzież bhp, poradnia psychologiczna kielce, kosmetyki naturalne ]