Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

OBLED PRZEWLEKLY (PARANOlA CHRONICA SIVE

Tuesday, July 12th, 2016

OBŁĘD PRZEWLEKŁY (PARANOlA CHRONICA SIVE VERA) Zrąb strukturalny tej psychozy nie różni się niczym zasadniczym, z wyjąt- kiem przewlekłego przebiegu, . od zrębu strukturalnego omówionych powyżej zespołów paranoicznych, z których niektóre zresztą, jak widzieliśmy, także wykazywały dążność do przewlekłego przebiegu. Za wspólnym omawianiem tych psychoz przemawia poza wszystkimi innymi argumentami .i nastepujący. Oto czasem stwierdzić można, zwłaszcza w przypadkach paranoi sensytYWr:e, fragmentaryczny początek psychozy na jakiś czas przed wybuchem właści- wego procesu. W ciągu kilku tygodni, jak zazwyczaj dowiadujemy się z wy- wiadu, przed rokiem, czy jeszcze dawniej, chory przeżywał podobny stan, który jednakże przeminął i w ciągu długiego czasu, roku i więcej, nie pojawiał się. W okresie remisji ani chory, ani otoczenie nic podejrzanego nie widzą. Dowo- dzi to, że proces nie jest od początku absolutnie przewlekły, że może jakiś czas trwać, jak gdyby był ostry. Zdaje się to być argumentem przemawiają- cym za czynnościowym charakterem sprawy, uchodzącej- do ery largaktylu za nieuleczalną. Określenie “paranoia prawdziwa” nie jest mimo wszystko pozba- wione sensu. Wyosobniono tę jednostkę z kręgu schizofrenicznego, ale mimo to zachodzić może pewne podobieństwo, gdyż w podobny sposób rozróżniamy zespoły z kręgu schizofrenicznego (schizofrenoidalne) od schizofrenii “praw- dziwej”, 6 której przypuszczamy, że posiada swoje własne, swoiste podłoże etiologiczne. Podobnie może się przedstawiać sprawa co do paranoi “prawdzi- wej”, gdyż jej przewiekły przebieg przy braku tła reaktywnego musi mieć jakąś przyczynę swoistą. Podział psychoz paranoicznych w piśmiennictwie daleki jest od jednolitości i przejrzystości. Jeżeli jednak chodzi o obłęd przewlekły, to w praktyce odróż- nić można dwie postacie, z których jedna odznacza się ogromną przewagą uro- jeń ksobnych i wyrastać ma z osobowości psychopatycznej sensytywnej, druga zaś odznacza się przewagą urojeń prześladowczych. [więcej w: , protetyka, olejek kokosowy, Depilacja laserowa ]