Posts Tagged ‘leczenie lekomanii’

Wstępna próba lamiwudyny w leczeniu przewlekłego zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B. ad 5

Tuesday, December 4th, 2018

Jeden z tych dwóch pacjentów nawrócił trzy miesiące po 45. tygodniu obserwacji. Ponieważ tracą one markery replikacji HBV, większość pacjentów, którzy reagują na interferon, wykazuje podwyższone aktywności aminotransferaz podobne do obserwowanych w ostrym zapaleniu wątroby.1,12 Efekt ten przypisano immunomodulacyjnemu działaniu interferonu na interakcję między cytolitycznymi limfocytami T i hepatocyty zakażone HBV. Pomimo faktu, że lamiwudyna, podobnie jak inne analogi nukleozydów, 13,14 nie ma rozpoznanego, bezpośredniego wpływu na układ odpornościowy, 41 procent naszych pacjentów wykazywało zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej podobne do tych zgłaszanych u pacjentów leczonych interferonem. Ponadto niektórzy pacjenci mieli samoograniczone zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej – podobne do obserwowanych w ostrym zapaleniu wątroby – kilka miesięcy po zakończeniu leczenia, po których nastąpiło zahamowanie DNA HBV, jak doniesiono u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B, którzy byli leczeni z cytarabiną13 i fialurydyną.15
Leczenie przerwano w 6. …read more

Wczesne leczenie zakażeń wirusem HIV

Tuesday, December 4th, 2018

W artykule wstępnym dotyczącym badań nad wczesnym leczeniem zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) przez Kinloch-de Loës i wsp.1 oraz Volberding i wsp., 2 Dr. Ho (wydanie 17 sierpnia) 3 przytacza badanie wykazujące, że plateau stężenie wirusowego RNA po pierwotnej infekcji HIV typu (HIV-1) przewiduje wynik kliniczny. Sugeruje on, że leczenie w czasie serokonwersji może obniżyć początkową płaskość wirusa ( nastawa ), a tym samym poprawić późniejszy przebieg kliniczny. Kinloch-de Loës et al. stwierdzają, że podawanie leków przeciwwirusowych w czasie pierwotnego zakażenia HIV ma na celu zmniejszenie miana wirusa, co może. …read more

Atlas Chorób Serca: kardiomiopatie, zapalenie mięśnia sercowego i choroba osierdziaAtlaty chorób serca: choroby sercowo-płucne i guzy serca ad

Tuesday, December 4th, 2018

Wysokiej jakości rysunki i wykresy liniowe są przeplatane, aby dostarczyć informacji o objawach, symptomach i leczeniu konkretnych zaburzeń, a także informacji statystycznych. Większość ilustracji jest w kolorze. Kolor jest również skutecznie wykorzystywany do poprowadzenia czytelnika przez tekst. Na przykład główne nagłówki dla każdego rozdziału są konsekwentnie wyróżniane w szarym polu, które rozciąga się na całej stronie. Tabele są podświetlane na żółto przez cały czas; wykresy i wykresy są zielone. …read more

Fizjoterapia – masaż leczniczy.

Thursday, November 22nd, 2018

MassageFizjoterapia to dość szerokie pojęcie, które obejmuje swoim znaczeniem wiele metod leczniczych, w tym oczywiście masaż leczniczy. Opiera się on na wykorzystaniu dotyku jako „narzędzia” przynoszącego ulgę w bólu i wyraźne odprężenie. Systematyczne i metodyczne uciskanie, głaskanie, nacieranie, mocne oklepywanie czy ugniatanie skóry niesie ze sobą cały szereg korzyści dla osoby poddawanej podobnym zabiegom. Fizjoterapia i masaż leczniczy są ze sobą silnie związane – wspomniana metoda pełni bardzo ważne funkcje, np. pozwala się odprężyć, łagodzi bóle nie tylko mięśni czy kręgosłupa, ale również głowy, a ponadto zwiększa dopływ krwi do masowanego miejsca, co wyraźnie usprawnia proces leczenia. …read more