Posts Tagged ‘kursy rehabilitacyjne ’

Niedobór CD55, wczesna enterotencja powodująca utratę białka i zakrzepica ad 8

Thursday, June 14th, 2018

PNH wynika z mutacji somatycznych, które wyłączają kotwicę glikozylofosfatydyloinozytolu, która wiąże CD55 i CD59 z powierzchnią komórki, prowadząc do hemolizy i zakrzepicy za pośrednictwem dopełniacza. 29-31 Heterozygotyczne warianty utraty linii płciowej wpływające na C3, czynnik H, czynnik I lub CD46 wywołują atypowy zespół hemolityczno-mocznicowy poprzez indukowanie uszkodzenia, w którym pośredniczy dopełniacz komórek śródbłonka kłębuszkowego, hemoliza i niewydolność nerek32. Te defekty genetyczne również powodują uszkodzenie siatkówki i wiek, w którym pośredniczy dopełniacz. pokrewne zwyrodnienie plamki.38 W przeciwieństwie do PNH lub atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego, izolowany niedobór CD55 powoduje wcześnie pojawiającą się enteropatię tracącą na białku z powodu pierwotnej jelitowej chłoniaków i zapalenia jelit. Stwierdziliśmy, że CD55 jest regulowany w górę za pomocą kwasu retinowego, który jest wysoce skoncentrowany w jelitach z diety (ryc. …read more