Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Odma otrzewna (pneumoperitonaeum) powstaje w

Tuesday, July 12th, 2016

Odma otrzewna (pneumoperitonaeum) powstaje w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną zwłaszcza wtedy, gdy stosuje się dodatnie ciśnienie w jamie opłucnej. Wtenczas podczas kaszlu, który zwiększa ci- śnienie jeszcze bardziej, powietrze może utorować sobie drogę przez cienką blaszkę mięsno-ścięgnową, rozpinającą się między łukiem bocznym a środ- kowym przepony. W tych przypadkach z powstawaniem odmy otrzewnej odma opłucna znika. Odma otrzewna może wytworzyć się także wtedy, gdy przy wytwarzaniu lub dopełnieniu odmy wprowadza się powietrze w pobliżu dolnego brzegu płuca. Na właściwe rozpoznanie naprowadzają w tych przypadkach paradoksalne wahania ciśnienia W manometrze, po- legające na tym, że ciśnienie podczas wydechu obniża się a podczas wde- chu podnosi się. Narząd moczowy: W początkowym okresie leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną spostrzega się niekiedy białkomocz, wywołany dostaniem się do krążenia większej ilości jadów gruźliczych przy ucisku płuca. Jest on przemijający i nie ma znaczenia. Ciąża i poród. Zajście w ciążę nie wymaga zaprzestania leczenia odmą. Przed samym porodem należy w tych przypadkach dopełnić odmę, by w chwili znacznego obniżenia się przepony zapobiec dużemu rozszerze- niu się chorego płuca z następową aspiracją do dolnego płata płuca za- kaźnego materiału z niewygojonych jeszcze ognisk gruźliczych, usado- wionych w górnym płacie. [hasła pokrewne: , dezynsekcja warszawa, Kabiny Sanitarne, korekcja wzroku ]