Posts Tagged ‘foteliki dla dzieci’

Odma oplucna samorodna w toku

Tuesday, July 12th, 2016

Odma opłucna samorodna w toku odmy leczniczej może powstawać wskutek przebicia się do jamy opłucnej powierzchownej jamy opłucnej lub ogniska podopłucnego. Przebicie się następuje tym łatwiej im wyż- sze przy leczeniu odmą jest ciśnienie w jamie opłucnej. Odma opłucna samorodna w przebiegu odmy leczniczej może powstać także na tle pęk- nięcia powierzchownych pęcherzyków płucnych znacznie rozdętych (emphysema pulrnonum buHosum) wskutek rozległego, zbliznowacenia ognisk gruźliczych w płucu. Taki sposób powstawania odmy samorodnej w toku odmy leczniczej zdarza się częściej w późniejszych okresach gru- źlicy płuc, rozedma bowiem oboczna jest w tym okresie wybitniejsza. Odma opłucna samorodna zdarza się nie tylko po stronie odmy lecz- niczej, ale i po stronie drugiego płuca, gdyż ono nieraz ulega znacznemu rozdęciu wskutek bardzo czynnego udziału w oddychaniu. Odma opłucna samorodna może powstać również wskutek rozerwania się zrostów opłucnych, do których jest wciągnięta tkanka płucna, nie- raz uległa zmianom gruźliczym, oraz gdy zrost oderwie się od płuca i przez to zostaną otwarte drogi oddechowe płuca. Odma opłucna samorodna zdarza się częściej w przypadkach odmy leczniczej, stosowanej po obu stronach, zwłaszcza jeżeli odmę wytworzo- no po drugiej stronie po dłuższym trwaniu pierwszej odmy leczniczej, w związku z którą płuco mniej dotknięte gruźlicą uległo znacznej ro- zedmie. Odma opłucna samorodna, powstająca w toku leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną, może być całkowita albo ograniczona, otwarta, zastaw- kowa lub zamknięta i może być skojarzona z puchliną opłucną albo z ropniakiem opłucnym. Rozpoznanie odmy opłucnej z przekłucia oraz odmy opłucnej samorodnej dołączającej się do odmy opłucnej leczniczej nie jest łatwe w tych przypadkach, gdy, w przeciwieństwie do odmy opłucnej samo- rodnej, powstającej w toku gruźlicy płuc, powikłanie to objawia się tylko zwiększeniem duszności bez gwałtownych bólów, silnego kaszlu i obja- wów zapadu. [przypisy: , depilacja laserowa Łódź, foteliki dla dzieci, bielizna nocna ]