Posts Tagged ‘filtry do wody’

Obłęd genealogiczny.

Saturday, February 24th, 2018

Obłęd genealogiczny oparty jest również na katatymii. Chory żyje w przekonaniu, że jest pochodzenia arystokratycznego i że swoim ubogim rodzicom został w jakiś tajemniczy sposób podrzucony lub czasowo oddany na własność. Jakaś fantastyczna historia oparta na bardzo kruchych podstawach źródłowych, ma tłumaczyć obecną mistyfikację. Obłędu tego nie należy mieszać z pseudologią fantastyczną, gdyż chodzi o prawdziwe urojenia, snute z głębokim przekonaniem i oporne na wszelkie przeciwdowody. Chory do tego stopnia wżywa się w swoją rolę, że nawet zewnętrznie przybiera arystokratyczne maniery, tak jak je poznał w powieści czy w kinie. Niektórzy z tych chorych podejmują walkę prawną i prowadzą ją niekiedy z zaciekłością pieniaczy. Zdarzają się i typy agresywne, chociaż wielu z tych chorych spokojnie i ufnie czeka na spełnienie się przeznaczeń. Przebieg jest przeważnie przewlekły. Jeżeli urojenia są absurdalne, podejrzewać należy tło schizofreniczne. 7. Obłęd urojonej choroby (paranoia hypochondriaca) należy odróżniać od objawowych idei nadwartościowych lub urojeń hipochondrycznych, występujących w obrazie klinicznym neurastenii, depresji oraz innych psychonerwic i psychoz. Chodzi tu mianowicie o prawdziwe, usystematyzowane, oporne na wszelkie sposoby leczenia i na perswazję urojenia ciężkiej, nieuleczalnej, najczęściej zaraźliwej choroby. Przedmiotem urojeń bywa zwykle jedna choroba, np. kiła, rzeżączka, choroba weneryczna w ogóle, rzadziej gruźlica, rak, choroba serca itd. Czynnik jatrogenny bezpośredni lub pośredni (np. popularne broszury treści lekarskiej) odgrywają zazwyczaj ogromną rolę. Rzecz prosta podłoże psychopatyczne lub neuropatyczne ma tu duże znaczenie. Nie są ścisłe używane często w tych przypadkach określenia w rodzaju “syfilidofobia”, “gonoreofobia”, “ftyzeofobia”, “kancerofobia”, gdyż chodzi tu nie o lęk przed nabawieniem się tych chorób, lecz o głębokie przeświadczenie, że się już padło ich ofiarą. Wszystkie przypadkowe zachorzenia lub objawy, a nawet zjawiska na wskroś fizjologiczne, chory uznaje za dowody i objawy urojonego cierpienia. Argumenty i przeciwdowody lekarzy nie przekonują chorego. Jest on zdania, że lekarze umyślnie zatajają przed nim prawdę, aby go nie martwić, aby go nie dobijać. U chorych tych mieszają się laickie wyobrażenia diagnostyczne z niby naukowymi. Przebieg bywa przewlekły. [podobne: , filtry do wody, Bielizna nocna damska, kurs sep ]

Ostro przebiegające zespoły paranoiczne reaktywne.

Thursday, February 22nd, 2018

Rozpoznanie opiera się na typowym obrazie klinicznym, który wypełniony jest usystematyzowanymi, logicznie zwartymi urojeniami treści prześladowczej i ksobnej, przy nienaruszonej strukturze osobowości i doskonale zmodulowanym i dostosowanym życiu afektywnym i przy braku wszelkich innych zaburzeń psychicznych, w szczególności braku omamów. Rokowanie do niedawna było niepomyślne. Ostro przebiegające zespoły paranoiczne reaktywne, wyrosłe zazwyczaj na podłożu psychopatii, lecz czasem niezależnie od stwierdzalnych prepsychotycznych cech osobowości, pozwalały czasem na rokowanie lepsze, o ile było w mocy środowiska usunąć szkodliwie działające urazy psychiczne reaktywne. W ten sposób można było liczyć na ustąpienie odczynu paranoicznego, pieniaczego, obłędu zazdrości, rzadziej stanu reaktywnego prześladowczego itd. Natomiast dwie postacie obłędu przewlekłego, mianowicie “prawdziwy” obłęd ksobny i obłęd prześladowczy, rokowały jak najgorzej. Largaktyl zmienił radykalnie zasady rokowania w obłędzie. Okazało się z obserwacji klinicznych, że właśnie dwie te postacie przewlekle najlepiej reagują na leczenie largaktylem, nawet najbardziej zastarzałe przypadki po kilku dniach leczenia przeistaczają się w sposób wprost cudowny: chorzy nagle stwierdzają, że nikt ich nie prześladuje, że nikt im nie dokucza. Czasem stwierdza się krytycyzm wobec minionych urojeń, częściej chorzy twierdzą, że to, co było, było rzeczywistością, cieszą się jednak, że prześladowcy dali im spokój. Ten obłęd resztkowy (psychosis residualis) z biegiem czasu traci swój ładunek uczuciowo-przekonaniowy i blednie. Trzeba jednak pamiętać, że wyleczenie to ma charakter “zawieszenia” objawów psychozy. Jeżeli chory przerwie przedwcześnie zażywanie dawek podtrzymujących largaktylu, to po paru tygodniach obłęd może powrócić z dawną siłą. Im więcej krytycyzmu przed leczeniem zdradza chory, tym rokowanie zdaje się być pod tym względem lepsze. Podejrzane są przypadki, gdzie chory samodzielnie przerywa zażywanie dawek podtrzymujących, tłumacząc się np., że mu szkodzą. Już samo to stanowisko może świadczyć o nastawieniu urojeniowym. Wówczas nawrót obłędu jest tylko kwestią czasu. Zapobieganie może wchodzić w rachubę tylko o tyle, o ile da się usunąć warunki sprzyjające powstawaniu spraw reaktywnych. Przyczyny postaci przewlekłych nie są znane, tym samym nie może być mowy o zapobieganiu. Natomiast leczenie zapobiegawcze w przypadkach leczonych largaktylem jest bardzo ważne. Chodzi tu mianowicie o zapobieżenie nawrotowi dzięki skrupulatnemu zażywaniu dawek podtrzymujących. [podobne: , rehabilitacja, filtry do wody, firma sprzątająca ]