Posts Tagged ‘anatomia palpacyjna’

Zapobieganie i zwalczanie grypy dzięki dostępnym interwencjom ad

Tuesday, May 22nd, 2018

Do powikłań grypowych należą zaostrzenie stanów przewlekłych (np. Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zastoinowa niewydolność serca) i zapalenie płuc, ale mogą wystąpić inne ciężkie powikłania (koinfekcja bakteryjna, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zadawanie, zapalenie oskrzelików, zapalenie tchawicy, zapalenie mięśni, rabdomioliza, encefalopatia, i zapalenie mózgu). Infekcja dróg oddechowych wywołana wirusem grypy może powodować rozregulowanie cytokin, powodując ostre uszkodzenie płuc i piorunujący postęp w niewydolności oddechowej, zespół ostrej niewydolności oddechowej, wstrząs septyczny, ostre uszkodzenie nerek i niewydolność wielonarządową.2 Testy diagnostyczne mogą informować o decyzjach klinicznych. Wymazy z nosa lub gardła pobrane w ciągu 3 do 4 dni po rozpoczęciu choroby mają najwyższą wydajność wykrywania wirusów grypy, ale próbki do wymazów z nosa również mogą być akceptowane. Testy wykrywania antygenów (szybkie testy diagnostyczne grypy [RIDTs] i testy immunofluorescencyjne) wykazują brak czułości w porównaniu z innymi testami. …read more

Zatwierdzenie przez FDA stosowania doksylaminowej pirydoksyny w czasie ciąży ad

Tuesday, May 22nd, 2018

W następstwie zarzutów Bendectin, składki ubezpieczeniowe firmy wzrosły do 10 milionów dolarów rocznie, tylko o 3 miliony mniej niż całkowity dochód ze sprzedaży Bendectin. W 1979 r. FDA wydała gazetę dyskusyjną stwierdzającą, że badania na zwierzętach i kilka dużych badań epidemiologicznych dostarczyły brak wystarczających dowodów łączących Bendectin ze zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych . We wrześniu 1980 r. FDA, Fertility and Maternal Health Drugs Advisory Komitet przeanalizował 13 badań epidemiologicznych, z których 11 nie znalazło żadnego związku z Bendectin ze zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych, a 2 z nich sugerowało słabe powiązanie z wadami serca i rozszczepem podniebienia. …read more

Opieka po leczeniu ostrym – kolejna granica kontrolowania wydatków Medicare ad

Tuesday, May 22nd, 2018

Zatem zachęta finansowa w ramach płatności pakietowej polega na korzystaniu z ustawień opieki po przebytym odejściu, które najprawdopodobniej skutecznie doprowadzą do skutecznego odzyskania. Szpitale i lekarze uczestniczący w programach płatności pakietowych lub programów oszczędnościowych będą musieli ustanowić znaczące partnerstwa ze wszystkimi rodzajami podmiotów świadczących opiekę po przebytym ostrym okresie. Partnerstwa z SNF są szczególnie ważne, ponieważ odpowiadają za około połowę wydatków na opiekę po ostrym okresie leczenia. Poza lokalizacją geograficzną, szpitale będą koncentrować się na trzech podstawowych cechach, biorąc pod uwagę partnerów SNF: zdolność do skutecznej opieki nad pacjentami Medicare o złożonych potrzebach, umiejętność zapewnienia wysokiej jakości opieki sprawnie i chęć aktywnej współpracy w zakresie koordynacji opieki.
W ramach płatności pakietowej szpitale i systemy opieki zdrowotnej będą dążyły do preferowanych relacji z domami opieki, które są przeznaczone do opieki po przebytej chorobie, z odrębnymi jednostkami krótkoterminowymi i całodobową wykwalifikowaną kadrą pielęgniarską na miejscu. …read more

Zagrożenia widzenia – Monitorowanie bezpieczeństwa suplementów diety cd

Tuesday, May 22nd, 2018

Odpowiednia reakcja na zdrowie publiczne byłaby szybsza, gdyby wszystkie kluczowe organizacje, w tym centra zatruć, Departament Obrony, lokalne wydziały zdrowia publicznego i producenci, wspólnie z FDA przekazywały raporty o poważnych szkodliwych zdarzeniach związanych z suplementami w czasie rzeczywistym. Mogłoby powstać zespół reagowania na suplementy, złożony z ekspertów klinicystów, toksykologów, farmakologów i chemików. Zespół mógłby być oparty na CDC, FDA, centrach zatruć lub instytucji akademickiej. Kiedy konsumenci lub lekarze zgłaszają poważne niepożądane zdarzenia, zespół reagowania na suplement może zostać natychmiast powiadomiony. Multidyscyplinarny zespół mógłby następnie zaoferować kliniczne porady lekarzom, którzy opiekowali się pacjentami, dostarczać szczegółowe raporty do FDA i analizować nieużywane suplementy pacjentów dla etykietowanych i nieznakowanych składników. …read more