Polimorfizmy sekwencji w genie apolipoproteiny (a). Dowody na dysocjację między wielkością apolipoproteiny (a) a poziomem lipoproteiny w osoczu (a).

Apolipoproteina (a) [apo (a)], apolipoproteina unikalna dla lipoproteiny (a) [Lp (a)], jest wysoce polimorficzna. Poprzednie badania wykazały, że rozmiar genu apo (a) jest zazwyczaj odwrotnie skorelowany z poziomem Lp (a) w osoczu. Zidentyfikowano jednak kilka wyjątków od tej ogólnej tendencji. Osoby z apo (a) allelami o identycznej wielkości nie zawsze mają podobne stężenia Lp (a) w osoczu. Aby określić, czy te różnice w stężeniach Lp (a) w osoczu były spowodowane zmianami sekwencji w genie apo (a), zbadaliśmy sekwencje alleli apo (a) u 23 osób homozygotycznych pod względem alleli apo (a) o tej samej wielkości. Zidentyfikowaliśmy cztery jednonicowe polimorfizmy konformacji DNA (SSCP) w genie apo (a). Spośród 23 homozygot, 21 (91%) było heterozygotycznych pod względem co najmniej jednego z SSCP. Analiza rodziny, w której rodzic był homozygotyczny pod względem allelu apo (a) o tym samym rozmiarze, wykazała, że każdy allel, choć identyczny, jest segregowany przy różnych stężeniach Lp (a) w osoczu. Badania te wskazują, że gen apo (a) jest jeszcze bardziej polimorficzny w sekwencji niż wcześniej uznano, i że zmiany sekwencji w locie apo (a), inne niż liczba powtórzeń kringle 4, przyczyniają się do stężenia Lp w osoczu ( a) .Images
[podobne: ksobne, leczenie lekomanii, urojenia ksobne ]

Tags: , ,

No Responses to “Polimorfizmy sekwencji w genie apolipoproteiny (a). Dowody na dysocjację między wielkością apolipoproteiny (a) a poziomem lipoproteiny w osoczu (a).”

  1. Kamil says:

    Cała ta pisanina o witaminie C, E i różnych metalach obecnych w owocach

  2. Filip says:

    [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: USG ciąży[...]

  3. Bianka says:

    czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

Powiązane tematy z artykułem: ksobne leczenie lekomanii urojenia ksobne