OBLED KSOBNY (PARANOlA SENSITIVA) Obled

OBŁĘD KSOBNY (PARANOlA SENSITIVA) Obłęd ksobny zaczyna się przeważnie, ale nie zawsze, przewlekle. Czasem wyjątkowo rozpoczyna się jakby ostro od napadów nie określonego lęku, który dopiero po niejakim czasie zaczyna sobie przybierać temat. Ten okres lękowy można by uznać za zwiastuny. Tak czy owak, chory spostrzega się ,w pewnej chwili, że jest przedmiotem zainteresowania dość powszechnego. Obcy ludzie na ulicy specjalnie na niego patrzą, wymieniają też między sobą spojrzenia; uśmiechają się, szepczą do siebie. Do uszu chorego zaczynają docierać urywki rozmów, niby nic nie znaczące, a jednak zawierające przytyki do spraw jego osobistych. Te urojenia ksobne potęgują się. Chory czuje się śledzony, podpa- trywany. Niektóre z zasłyszanych urywków rozmów mają charakter jakby przestrzeżeń, inne wypowiadane są umyślnie dla dokuczenia mu, dla dania mu do poznania, że się o jego sprawach osobistych wie. Chory nie znajduje wytłumaczenia tych zjawisk i gubi się w domysłach. Już wcześnie wpada : jednak na myśl, że ktoś tą akcją musi kierować, że nasyła nań osobiście nie- winnych ludzi, którzy mają za zadanie powiedzieć coś, wykonać jakąś czyn- ność, chociaż sami nie znają celu powierzonych im zadań. W słuchowiskach radiowych, w gazetach, w kinie, dokądkolwiek się chory uda, wszędzie znaj- dują się niby. to przypadkiem wypowiedziane lub zamieszczone aluzje, skryte i zamaskowane, tak że nikt ich nie pozna. Są one przeznaczone tylko dla niego, aby te znaki zrozumiał, aby się nimi przejął. Stopniowo dochodzi do przeko- nania, że jest osaczony, że jest pod “tajnąlkuratelą”. Często zaczyna się do- myślać, czasem ogólnikowo, a czasem majjłc na myśli określoną osobę, która całą tą akcją kieruje; zwłaszcza u mężczyzn kryje się często, ale bynajmniej nie zawsze, myśl homoseksualna w domysłach na temat sprawcy tych prześla- dowań. Najczęściej akcją kieruje w ogóle wzgardzony, niedoszły lub dawny kochanek, rzadziej prześladowania wypływają z pobudek politycznych, z za- WISCI, z zemsty osobistej. Zdarza się też, że chory do ostatka albo nie wie, albo nie chce zdradzić, kogo posądza o przestępstwo tych działań. [więcej w: , Studnie głębinowe, psycholog Kraków, klimatyzacja precyzyjna ]

Tags: , ,

Comments are closed.