Klonowanie czynnika wirulencji Entamoeba histolytica. Patogenne szczepy posiadają unikalny gen proteazy cysteinowej.

Sugeruje się, że proteinazy cysteinowe są ważnymi czynnikami wirulencji Entamoeba histolytica, czynnikiem wywołującym amebiczną czerwonkę i ropnie wątroby. Uwalnianie histolitycznej proteinazy cysteinowej z E. histolytica koreluje z patogennością obu szczepów aksonicznych i ostatnich izolatów klinicznych, co określono na podstawie historii choroby inwazyjnej, analizy zymodemem i efektu cytopatycznego. Teraz pokazujemy, że izolaty chorobotwórcze mają unikalny gen proteazy cysteinowej (ACP1). Dwa inne geny proteinaz cysteinowych (ACP2, ACP3) są w 85% identyczne ze sobą i są obecne w izolatach patogennych i niepatogennych. ACP1 jest tylko w 35 i 45% identyczny w sekwencji z dwoma genami znalezionymi we wszystkich izolatach i jest obecny na oddzielnym fragmencie DNA o wielkości chromosomu. Obecność genu ACP1 koreluje ze zwiększoną ekspresją proteinazy i aktywności w patogennych izolatach, jak również efektem cytopatycznym na pojedynczej warstwie fibroblastów, testem in vitro wirulencji. Analiza przewidywanej sekwencji aminokwasowej genu proteazy ACP1 ujawnia homologię z proteinazami cysteinowymi uwalnianymi przez aktywowane makrofagi i inwazyjne komórki nowotworowe, co sugeruje ewolucyjnie zachowany mechanizm inwazji tkanek. Obserwacja, że histolityczny gen proteazy cysteinowej występuje tylko w patogennych izolatach E. histolytica, sugeruje, że ten aspekt wirulencji w amebiazie jest genetycznie z góry określony.
[patrz też: ksobne, przychodnia salus, leczenie lekomanii ]

Tags: , ,

No Responses to “Klonowanie czynnika wirulencji Entamoeba histolytica. Patogenne szczepy posiadają unikalny gen proteazy cysteinowej.”

 1. Mud Pie Man says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: staw skokowy[...]

 2. Mr. Thanksgiving says:

  Jak olej lniany to tylko świeży i przechowywany w lodówce w ciemnej butelce

 3. Katarzyna says:

  [..] Cytowany fragment: Szczoteczki soniczne do zębów[...]

 4. Oliver says:

  mają podpisaną umowę z NFZ na pełną refundację takiego zabiegu? 

 5. Bitmap says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: sklep z odżywkami warszawa[...]

 6. Ewa says:

  moja matka jadła w życiu mnóstwo mleka

Powiązane tematy z artykułem: ksobne leczenie lekomanii przychodnia salus