Etiologia parafrenii przewleklej jest zupelnie

Etiologia parafrenii przewlekłej jest zupełnie nie znana. Natomiast zespoły parafreniczne pojawiają się jako powikłanie psychotyczne sP.•aw różnej natury. Naj- częściej chodzi o tło intoksykacyjne. Do zespołów parafrenicznych zaliczamy np. ostrą halucynozę Wernickego na tle zatrucia alkoholem. Podobne psychozy widuje się jednak również na tle zatrucia innymi związkami chemicznymi, często na tle zatruć zawodowych. Tło zakaźne dostarcza również takich powikłań, chociaż nie zawsze w warunkach szpitala psvchiatrycznego udaje się określić naturę zakażenia. W jed- nym przypadku widzieliśmy w Klinice Chorób Psychicznych Akademii Medycznej. c) obraz kliniczny przewlekłej parafrenii W dużym odsetku przypadków sprawa zaczyna się przewlekle, bez zadziałania jakichś zrozumia- łych czynników wyzwalających. Chory zaczyna słyszeć głosy dochodzące doń najczęściej z daleka, np. zza ściany, zza okna. Są to rozmowy toczące się na temat chorego, Znacznie rzadziej głosy zwracają się bezpośrednio do chorego, jako przezwiska, pogróżki, szyderstwa, nakazy. Głosy zsynchronizowana by- wają z dźwiękami i szmerami, należącymi logicznie do całości, np. trzaskanie drzwiami,. kroki na schodach, tętent koni, warkot silnika samochodu, którym przyjechali prześladowcy itd. Omamy słuchowe są tak łudząco podobne do rzeczywistości, że chor nie ma wątpliwości. Zdumiewa go najwyżej technika ich powstawania. Czasem chory zależnie od stopnia swego wykształcenia, snuje domysły na temat aparatów, za pomocą których jego prześladowcy przesyłają mu owe głosy. Ponieważ głosy mówią o rzeczach osobistych chorego, zaczyna się on domyślać, że śledzi się go i prześladuje za pomocą aparatów podsłucho- wych i nadawczych. BezkrytycYzm chorych na temat prześladowań może się posuwać bardzo daleko, ale pozostaje zawsze w granicach ludzkich możliwości technicznych. [więcej w: , fizjoterapia, poradnia psychologiczna kielce, okulista ]

Tags: , ,

Comments are closed.